Zienswijze

uittreksel

Zienswijze indienen

Wanneer u wilt reageren op een voorgenomen besluit van de gemeente, kunt u een zienswijze indienen. Een voorgenomen besluit is een besluit dat nog niet definitief is genomen, bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-omgevingsvergunning. Hebben wij uw zienswijze tijdig ontvangen dan weegt de gemeente deze mee bij het nemen van het besluit.

In een aantal procedure kunt u alleen reageren als u belanghebbende bent. In het ontwerpbesluit of de bekendmaking daarvan staat aangegeven wie een zienswijze mag indienen. Ook is aangegeven in welke periode u kunt reageren.

 

Indienen

contact

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

  1. U kunt online een zienswijze indienen. 
    1) Klik hier om een aanvraag als persoon (DigiD) in te dienen
    2) Klik hier om een aanvraag als onderneming (eHerkenning) in te dienen
  2. U kunt schriftelijk een zienswijze indienen. In het ontwerpbesluit of de bekendmaking daarvan leest u hoe u dit doet.
  3. U kunt mondeling een zienswijze indienen. Daarvoor neemt u contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 076.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Dient u een zienswijze in, dan brengt de gemeente u op de hoogte van het definitieve besluit. Daarbij wordt ook aangegeven hoe uw zienswijze hierbij is betrokken. U krijgt op dat moment ook informatie hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen het definitieve besluit.