Verklaring Omtrent het Gedrag

uittreksel

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een document waarmee de Minister van Justitie verklaart dat uit onderzoek is gebleken dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan die relevant zijn voor de uitoefening van de functie of voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.U heeft een VOG nodig voor bijv. een functie, emigratie of werkvergunning.


Aanvragen

U kunt de Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen op twee manieren:

1. Via Internet rechtstreeks bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

websitelogo

U kunt alleen via internet een VOG aanvragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever. Hoe de VOG aanvraag via internet in zijn werk gaat, kunt u en ook uw (toekomstige) werkgever lezen op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie

2. Via de Gemeente

formulier

Heeft u de VOG nodig voor een functie? Dan krijgt u meestal het aanvraagformulier van uw (toekomstige) werkgever. De werkgever heeft al een gedeelte ingevuld en ondertekend. Neem het volledig ingevuld aanvraagformulier mee naar de gemeente waar u staat ingeschreven. Neemt u ook uw identiteitsbewijs mee. Bij de gemeente worden de gegevens overgenomen en doorgestuurd naar Justis voor de toetsing. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie. U vindt hier ook meer informatie over de Verklaring omtrent het gedrag. 

Kosten

euroteken

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost € 41,35 als u deze via de gemeente aanvraagt.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost € 33.85 als u deze zelf digitaal aanvraagt.

Uw aanvraag wordt vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag.

Verklaring omtrent Gedrag is gratis voor bepaalde groep vrijwilligers

Maak een afspraak met ons

Wilt u de verklaring omtrent gedrag liever persoonlijk aanvragen, maak dan een afspraak.