Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG)  kunt u gemakkelijk online aanvragen, samen met degene die er om vraagt, bv. uw werkgever. Online aanvragen gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag met een papieren formulier.Als het u niet lukt om de aanvraag digitaal te doen, dan kunt u met het aanvraagformulier naar de gemeente komen. Hievoor werken wij op afspraak.
 

Online aanvragen rechtstreeks bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

De aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever. Een Verklaring Omtrent het Gedrag bij online aanvraag kost € 33.85.

  1. Uw werkgever opent de website Dienst Justis en logt in met eHerkenning. Via de site kunnen de gegevens van de werknemer ingevuld worden.
  2. U ontvangt per e-mail een link naar de website en logt in met DigiD om de aanvraag verder af te werken.

Voor de aanvraag gebruikt u uw e-mailadres, uw BSN, DigiD en iDEAL. U moet ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente.

De aanvraag duurt standaard 4 weken. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis. Als u gaat werken in het buitenland en voor een adoptie kunt u een spoedprocedure vragen. Dit duurt 10 werkdagen.

Aanvragen via de Gemeente

Heeft u de VOG nodig voor een functie? Dan krijgt u meestal het aanvraagformulier van uw (toekomstige)werkgever. De werkgever heeft al een gedeelte ingevuld en ondertekend. Het aanvraagformulier kunt u ook downloaden op de website van het Ministerie van Jusititie  Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost € 41,35 als u deze via de gemeente aanvraagt. De kosten worden direct afgerekend. Onze voorkeur gaat uit naar contactloos betalen of met uw pinpas.

Voor het aanvragen van een verklaring omtrent werken wij op afspraak.
Maak uw afspraak

Meenemen
  • het volledig ingevuld aanvraagformulier mee naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  •  uw identiteitsbewijs.
Nadat de aanvraag is ingediend

Bij de gemeente worden de gegevens overgenomen en doorgestuurd naar Justis voor de toetsing. Uw aanvraag wordt vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag. De aanvraag duurt standaard 4 weken. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis. Als u gaat werken in het buitenland en voor een adoptie kunt u een spoedprocedure vragen. Dit duurt 10 werkdagen.