Verhuur leegstaande woning

woning

Heeft u woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan, echter u heeft hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

Voorwaarden

woning

U kunt op grond van de Leegstandwet (artikel 15) woonruimte tijdelijk verhuren. Dit geldt niet voor alle woningen en gebouwen. Het kan alleen als de woning te koop en leeg staat en:

 • de woning nooit bewoond geweest is (bijvoorbeeld nieuwbouwwoning), of
 • de woning door u bewoond geweest is in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan, of
 • de woning in de tien jaar voor de leegstand niet langer dan drie jaar is verhuurd

Daarnaast:

 • mag u, als eigenaar, maximaal 2 koopwoningen verhuren met een vergunning op basis van  de Leegstandwet, en;
 • mag de woning niet in strijd met het geldende bestemmingsplan worden verhuurd.

De gemeente toetst uw aanvraag aan de hand van de criteria uit de Leegstandwet. De vergunning geldt maximaal 5 jaar en kan daarna niet meer worden verlengd op basis van de Leegstandswet.

De huurovereenkomst

overeenkomst

U moet een schriftelijke huurovereenkomst met de huurder opstellen, waarbij de volgende bepalingen zijn opgenomen:

 • de opzegtermijn van de verhuurder is 3 maanden of langer
 • de opzegtermijn voor de huurder is 1 maand of korter
 • de huurovereenkomst duurt tenminste 6 maanden
 • de verleende vergunning, het tijdvak waarvoor deze is verleend en de eventueel daarin vermelde huurprijs

Opgelet:

 

uitroepteken

Indien in de huurovereenkomst geen melding wordt gemaakt van de verleende vergunning, het tijdvak waarvoor deze is verleend en de eventueel daarin vermelde huurprijs kan u, als verhuurder, zich niet beroepen op het buiten toepassing blijven van de huurbeschermingsbepalingen zoals genoemd in artikel 15, eerste lid, eerste zin van de Leegstandswet.

De huurovereenkomst eindigt in elk geval op het tijdstip, waarop de vergunning haar geldigheid verliest.

Aanvragen

websitesymboolcontactpersoon

Het aanvraagformulier 'Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte' kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid U kunt uw aanvraag mailen naar leegstandwet@etten-leur.nl. U kunt natuurlijk ook langskomen in het Stadskantoor. 

Maak een afspraak met ons

Vanaf januari 2019 kunt u bij de gemeente alleen nog op afspraak terecht. Klik op de rode button rechts voor het Direct maken van uw afspraak. Ook kunt u via het vijfcijferige telefoonnummer 14 076 een afspraak maken.  

Als u het aanvraagformulier mailt naar leegstandwet@etten-leur.nl en u voldoet aan alle voorwaarden, beantwoorden wij deze binnen 1 werkdag . Als directe behandeling niet mogelijk is, berichten wij u:

 • waarom directe behandeling niet mogelijk is
 • wanneer u een antwoord kunt verwachten
 • wie/welke afdeling uw aanvraag gaat afhandelen

Na ontvangst van uw aanvraag wordt deze beoordeeld, waarna wordt vastgesteld of u voor de leegstandswetvergunning in aanmerking komt. Na het besluit ontvangt u een beschikking.

Kosten
euroteken

De kosten zijn: € 188,70