Verhuizen binnen de gemeente

Uw verhuizing kunt u direct (digitaal), schriftelijk of persoonlijk aan de gemeente doorgeven. Voor uw en ons gemak geeft u uw verhuizing direct aan ons door. Snel, veilig en betrouwbaar met DigiD. Klik aan de rechtzijde van deze pagina op Direct uw verhuizing doorgeven.

Schriftelijk:
download het formulier om uw verhuizing door te geven.
Persoonlijk: klik aan de rechterzijde om uw afspraak te maken.

Achtergrondinformatie

verhuislogo
Wanneer u verhuist naar of binnen Etten-Leur, dan meldt u dit bij de gemeente. U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan 4 weken van tevoren. De andere overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, krijgen deze wijziging ook door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing. Als u al verhuisd bent, dan moet u dat binnen vijf dagen bij de gemeente melden. Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag of studiefinanciering.

Wie doet de aangifte?

  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan;
  • curatoren voor onder curatele gestelden;
  • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben.

Zoeken