Verhuizen

Uw verhuizing kunt u direct (digitaal), schriftelijk of persoonlijk aan de gemeente doorgeven. Voor uw en ons gemak geeft u uw verhuizing direct aan ons door. Snel, veilig en betrouwbaar met DigiD. Klik aan de rechtzijde van deze pagina op Direct uw verhuizing doorgeven.

Schriftelijk:
download het formulier om uw verhuizing door te geven.
Persoonlijk: klik aan de rechterzijde om uw afspraak te maken.

Achtergrondinformatie

verhuislogo
Wanneer u verhuist naar of binnen Etten-Leur, dan meldt u dit bij de gemeente. U kunt uw nieuwe adres al aan de gemeente doorgeven voordat u echt verhuist. Dit kan 4 weken van tevoren. De andere overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, krijgen deze wijziging ook door en zijn dus op de hoogte van uw verhuizing. Als u al verhuisd bent, dan moet u dat binnen vijf dagen bij de gemeente melden. Bent u te laat met het doorgeven, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag of studiefinanciering.

Wie doet de aangifte?

  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan;
  • curatoren voor onder curatele gestelden;
  • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
  • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben.

Verhuizingen naar het buitenland (emigratie)

Als u voor meer dan acht maanden naar het buitenland verhuist, dan moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan vanaf vijf dagen voor vertrek. Wanneer er personen op het oude adres achterblijven is het verplicht dat de vertrekkende(n) persoonlijk langskomen op het Stadskantoor. Uw verhuizing naar het buitenland kunt u schriftelijk of direct veilig en betrouwbaar (DigiD) aan ons doorgeven. Klik aan de rechterzijde.

Verhuizingen vanuit het buitenland (immigratie)
Verhuist u vanuit het buitenland naar Etten-Leur, en  verblijft u het komende half jaar minimaal vier maanden in Nederland, dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk inschrijven bij de gemeente. U kunt hiervoor via het vijfcijferige telefoonnummer 14076 een afspraak maken. Klik aan de rechterzijde om zelf uw afspraak vast te leggen. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. U wordt dan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U dient mee te nemen:
- een geldig identiteitsbewijs van iedereen die ingeschreven wordt (deze personen moeten allen bij de afspraak aanwezig zijn);
- een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland;
- een bewijs van uitschrijving (dit is alleen nodig als u uit Aruba of de Nederlandse Antillen komt);
- originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen, bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte. Het kan voorkomen dat aan u extra informatie en bewijsstukken worden gevraagd. Documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn. Er zijn uitzonderingen: kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zoeken