Ventvergunning

Voor het te koop aanbieden/verkopen/afgeven van goederen of het aanbieden van diensten in de open lucht is een ventvergunning nodig. Bij venten worden de goederen of diensten op straat (maar niet vanaf een standplaats) of huis-aan-huis aangeboden.

Aanvraag

U kunt de vergunning online aanvragen.
online aanvraag ventvergunning met DigiD  
online aanvraag ventvergunning met eHerkenning

Lukt het digitaal aanvragen niet? Dan belt u naar 14076, en vraagt om het schriftelijke aanvraagformulier 'ventvergunning' met checklist op te sturen.  

Kosten

Het In behandeling nemen van een aanvraag kost: €171,10 (plus eventuele pachtsommen).

Hoe lang duurt de afhandeling?

De aanvraag van een ventvergunning valt onder een 'flitsvergunning', als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het formulier.

Een flitsvergunning is binnen 1 werkdag gereed. Als u volgens de checklist niet in aanmerking komt voor een flitsvergunning, dient geldt  een behandeltermijn van 8 weken.