Ventvergunning

vergunning

Voor het te koop aanbieden/verkopen/afgeven van goederen of het aanbieden van diensten in de open lucht is een ventvergunning nodig. Bij venten worden de goederen of diensten op straat (maar niet vanaf een standplaats) of huis-aan-huis aangeboden.

Flitsvergunning

vergunning

De aanvraag van een ventvergunning valt onder een 'flitsvergunning', mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het formulier.

Een flitsvergunning houdt in dat een aanvraag binnen 1 werkdag wordt afgehandeld. Aanvragen die op een werkdag (ma t/m vrij) vóór 11.00 uur zijn ontvangen, worden dezelfde werkdag afgehandeld. Aanvragen die op werkdagen na 11.00 uur of in het weekend (za of zo) of op feestdagen zijn ingediend, worden uiterlijk de eerstvolgende werkdag afgehandeld.

Aanvraag

vergunning

U kunt de aanvraag doen via 

  • het webformulier 'ventvergunning' met checklist of 
  • het schriftelijke aanvraagformulier 'ventvergunning' met checklist

U vindt beide aanvraagformulieren aan de rechterzijde van deze pagina.
Als u volgens de checklist niet in aanmerking komt voor een flitsvergunning, dient de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken gevolgd te worden.

Kosten

euroteken

In behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning: €165,80 (plus eventuele pachtsommen).

Zoeken