Uitweg maken of veranderen (uitrit)

bedrijfsymboolwoningsymbool

Wilt u met uw auto (of anders) op uw perceel kunnen komen, dan is daarvoor een uitweg nodig. Voor het maken of veranderen van een uitweg moet u een melding doen bij de gemeente. De uitweg kan worden aangelegd, als het college niet binnen acht weken na ontvangst van de complete melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden. Het is niet toegestaan om de uitweg zelf aan te leggen. De uitweg legt de gemeente aan.
Opgelet: de regels in bestemmingsplannen staan het parkeren van een voertuig in de voortuin niet toe.  

Als de gewenste uitweg kruist met een watergang, is toestemming van het Waterschap vereist. Deze aanvraag gaat via de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14076. Pas na toestemming van het Waterschap kunt u een melding doen.

Als de gewenste uitweg uit komt op een provinciale weg, dan is een omgevingsvergunning vereist. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.nl. 

Kosten 

euroteken

De aanlegkosten en eventuele kosten voor het verwijderen/verplaatsen van obstakels en/of bomen/beplanting komen voor uw rekening. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de situatie. Het realiseren van de uitweg gebeurt nadat u de gemeente opdracht heeft gegeven voor de aanleg en nadat u de aanlegkosten heeft betaald. Neem voor meer informatie hierover contact op met de gemeente via het vijfcijferige telefoonnummer: 14 076.

Melden

websitesymbool 

Voor de melding gebruikt u het meldingsformulier. Dit formulier vindt u aan de rechterzijde van deze pagina. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de melding digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente. Alle informatie over bereikbaarheid (openingstijden, afspraak en contact) vindt u hier.