Uittreksel burgerlijke stand (akte)

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Deze akten worden opgemaakt bij:

  • geboorte
  • huwelijk of partnerschapsregistratie
  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
  • overlijden

Heeft u een akte nodig? Dit uittreksel kunt u bij de gemeente Etten-Leur opvragen als één van de bovenstaande gebeurtenissen heeft plaatsgevonden in Etten-Leur.

U kunt het uittreksel burgerlijke stand digitaal aanvragen. Als u het liever persoonlijk komt ophalen, dan maakt u hiervoor een afspraak.
Afspraak maken

Digitaal aanvragen

Uw uittreksel burgerlijke stand aanvragen

Het uittreksel wordt binnen vijf werkdagen verstuurd.

Meenemen bij afspraak

Bij een aanvraag aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. Bij deze afspraak moet u het volgende meenemen:;

  • geldig legitimatiebewijs;
  • indien van toepassing een schriftelijk ondertekende machtiging. Als u hierover vragen heeft, neemt u contact op met de gemeente via 14076.
Kosten

​​​​Een uittreksel burgerlijke stand kost € 13,80