Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

uittreksel

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Etten-Leur bent ingeschreven. Het bevat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan.

Machtiging

uittreksel

Een Uittreksel Basisregistratie Personen kan ook via een machtiging worden aangevraagd.
Een schriftelijke machtiging is verplicht in de volgende situaties:

  • Personen die samenwonen.
  • Ouders, verzorgers of voogden en andere gezinsleden, bijv. broer, zus  voor kinderen vanaf 16 jaar.
  • Anderen (niet gezinsleden) van aanvrager,ongeacht leeftijd van aanvrager.
  • Onder curatele gestelde personen (machtiging van curatoren).

Download het formulier voor een schriftelijke machtiging aan de rechterzijde van deze pagina.

Kosten

euroteken

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP): € 11,60

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs;
  • indien van toepassing het machtigingsformulier. Neemt u dan ook een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee.

Aanvragen

contactpersoon

U kunt een uittreksel online of in de publiekshal op afspraak aanvragen. Als u het uittreksel online aanvraagt, krijgt u het (papieren) uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. Bij een aanvraag in de publiekshal kunt u het uittreksel direct meenemen. Het direct aanvragen kan via het formulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Maak een afspraak met ons

Wilt u graag het uittreksel persoonlijk aan komen vragen, maak dan een afspraak.