Terrasvergunning

glassymbool

Voor het hebben van een terras is toestemming van de gemeente nodig. Hieronder leest u welke vergunningen en regels van toepassing kunnen zijn.

Horeca-exploitatievergunning

vergunningsymbool

Om een terras te exploiteren, dient de horeca-exploitatievergunning gewijzigd te worden. Beschikt u echter nog niet over een horeca-exploitatievergunning, dan wordt u voor meer informatie verwezen naar her product ‘Horeca en Slijterij vergunning’ op onze website.

Drank- en Horecavergunning

glassymbool

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank op het terras, dient het terras opgenomen te zijn op de drank- en horecavergunning.  Beschikt u echter nog niet over een drank- en horecavergunning, dan  wordt u voor meer informatie verwezen naar her product ‘Horeca en Slijterij vergunning’ op onze website.

Terrassennota 

vergunningsymbool

Terrassen dienen geplaatst te worden volgens de regels uit de Terrassennota. Via een vergunning kan worden afgeweken van de regels uit de Terrassennota. Dit wordt per situatie beoordeeld. De Terrassennota kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. Informeer bij de gemeente via het vijfcijferige telefoonnummer 14076 naar de mogelijkheden.

Terrassen en evenementen

stersymbool

Tijdens evenementen gelden er specifieke regels ten aanzien van de terrassen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om tijdens evenementen, die binnen een bepaalde straal rondom het terras plaatsvinden, glaswerk op het terras te gebruiken. Informeer bij de gemeente via het vijfcijferige telefoonnummer 14076 naar de regels voor terrassen tijdens evenementen.

Tappunten

glassymboolformuliersymbool

Voor het plaatsen van een tappunt, bijvoorbeeld bij een evenement, heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing vraagt u aan via het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de aanvraag digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente. Alle informatie over bereikbaarheid (openingstijden en contact) vindt u hier.

Kosten

euroteken

 • In behandeling nemen aanvraag Drank- en Horecavergunning: € 546,90
 • In behandeling nemen aanvraag Drank- en Horecavergunning, wanneer gelijktijdig een aanvraag om een Horeca-Exploitatievergunning wordt ingediend: €184,10
 • In behandeling nemen aanvraag wijziging Drank- en Horecavergunning wanneer het gaat om het wijzigen van de inrichting: €40,50
 • In behandeling nemen aanvraag Horeca-Exploitatievergunning: €362,80
 • In behandeling nemen aanvraag wijziging Horeca-Exploitatievergunning, wanneer het gaat om het wijzigen van de inrichting: €40,50
 • In behandeling nemen aanvraag ontheffing Drank- en Horecawet voor 1 editie €59,05
 • In behandeling nemen aanvraag ontheffing Drank- en Horecawet voor 3 jaar €65,60
 • Ondergeschikte wijziging ontheffing Drank-en Horecawet €16,40
 • In behandeling nemen aanvraag Objectvergunning:
  • Geldig voor maximaal 1 week: €103,80
  • Geldig voor ten hoogste 1 maand: €207,65
  • Geldig voor ten hoogste 6 maanden: €415,25
  • Voor een periode langer dan 6 maanden, worden voornoemde tarieven opgeteld voor de periode dat de ingebruikname langer duurt dan 6 maanden.

Wijzigen vergunning

telefoonsymbool

Voordat u een wijziging kunt indienen, wordt u verzocht om telefonisch contact op te nemen met de gemeente via het vijfcijferige telefoonnummer 14076. Zo kan er bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.