Subsidie en/of ondersteuning aanvragen

De gemeente subsidieert verenigingen, stichtingen en inwoners voor activiteiten die door de markt niet worden opgepakt en wanneer deze een bijdrage leveren aan de door de gemeente gestelde maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen.

Hoe vraagt u subsidie voor 2021 aan?
U kunt alleen online met eHerkenning subsidie aanvragen. Heeft u nog geen eHerkenning, vraag deze aan via deze link. Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2020 worden ingediend.
 
 • Namens uw organisatie doet u 1 subsidieaanvraag. In de aanvraag kunt u voor verschillende projecten en activiteiten subsidie aanvragen.
 • Wij vragen om een uitgebreide toelichting op het project of activiteit.
 • De begroting van uw organisatie en de activiteiten levert u aan via het daarvoor bestemde formulier "begroting subsidieaanvraag".Dit formulier moet u uploaden in het systeem. 
 • U upload een kopie van het saldo van de bankrekeningen van uw organisatie met als peildatum 1 september 2020. Waar nodig kunt u een toelichting geven op de bank- en spaarrekening in het daarvoor bestemde opmerkingen vak.

  Vòòr 1 januari 2021 ontvangt u een reactie op een subsidieaanvraag.
Waarop wordt de aanvraag getoetst?
 1. Maakt de subsidie/ondersteuning maatschappelijke effecten en gemeentelijke beleidsdoelen mogelijk (zie algemene lijst maatschappelijke effecten)?
 2. Wat is de eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de organisaties? Als uitgangspunt gaat daarom gelden dat organisaties die beschikken over voldoende eigen (financiële) middelen en mogelijkheden, primair zelf de activiteiten en initiatieven bekostigen. Ook worden er afspraken gemaakt over de vorming van de reserve.
 3. Bevordert de subsidie/ondersteuning samenwerking tussen de organisaties? De uitwerking staat in de subsidieregelingen.

Binnen de subsidieregel toetsen we de aanvraag op:

 • Voldoet deze aan de desbetreffende subsidieregel?
 • Voldoet deze aan de specifiek benoemde maatschappelijke effecten?
 • Voldoet deze aan de specifiek genoemde kosten/ ondersteuning die voor subsidie in aanmerking komen?

De gemeente beoordeelt subsidieaanvragen op basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregelingen. De ASV regelt het subsidieproces en de subsidieregeling beschrijft aan welke maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelstellingen verenigingen moeten voldoen.

Contactpersonen subsidieregelingen

Als u vragen heeft over uw aanvraag, dan neemt u contact op met degene die over uw beleidsveld gaat.

Beleidsveld Contactpersoon Emailadres
Adviesorganen Elly Kerstens Elly.kerstens@etten-leur.nl
Zorg Frank Theys Frank.Theys@etten-leur.nl
Cultuur Natasja van der Sluis-Rosier
en Ilse van Meggelen

Natasja.Rosier@etten-leur.nl
Ilse.vanmeggelen@etten-leur.nl

Internationale betrekkingen Mariëtte van Dueren-Den Hollander Mariette.Verhoef@etten-leur.nl
Jeug- en Jongerenwerk Astrid Adriaansen Astrid.adriaansen@etten-leur.nl
Monumenten Cynthia van Dongen-Soeters Cynthia.vanDongen-Soeters@etten-leur.nl
Sport Ad de Jong Ad.deJong@etten-leur.nl
Verkeer Kitty van Baaren Kitty.vanBaaren@etten-leur.nl
Vogel- en natuurbeschermingVogel- en natuurbeschermingVogel- en natuurbescherming Ludo van Beckhoven Ludo.vanBeckhoven@etten-leur.nl
Wijk, buurtschappen en seniorenverenigingen Miranda Boere

Miranda.boere@etten-leur.nl