Standplaatsvergunning

Wilt u een standplaats voor het verkopen van etenswaren of goederen en diensten? Dan heeft u een vergunning nodig. U kunt hierbij denken aan o.a.:

  • verkoop van consumptieartikelen,
  • bus voor tv- of internetvoorzieningen

Hiermee worden niet de standplaatsen op de weekmarkt bedoeld.

Aanvragen

U kunt de aanvraag  online doen. Wanneer het voor u niet mogelijk is om het verzoek digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente via 14076. online standplaatsvergunning aanvragen

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning:

  • Geldig voor ten hoogste 1 week: €85,55
  • Geldig voor ten hoogste 1 maand: €171,10
  • Geldig voor ten hoogste 1 jaar: €342,15
  • Daarnaast mogelijk marktgelden en gebruik van elektra