Slopen & Asbest

Een gratis sloopmelding doe je als je iets wil slopen en:

  • De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij).
  • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens).
Hoe doet u een sloopmelding?

Een sloopmelding doet u minimaal 5 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden. Houdt uw DigiD bij de hand en ga naar het Omgevingsloket.U ontvangt daarna een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt om het asbest onder bepaalde voorwaarden in te leveren op de Milieustraat.

Afvoeren van asbest tot 35m²

Om asbest aan te leveren op de Milieustraat moet dit ingepakt zijn in speciale inpakfolie. Deze folie kunt u gratis bij de milieustraat ophalen als u de u de toestemmingsbrief laat zien. Alleen asbest verpakt in deze door de gemeente verstrekte folie wordt geaccepteerd.

De milieustraat behandelt golfplaten als asbesthoudend materiaal. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen.


In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval als gesloopt wordt:

Sloopvergunning aanvragen

Een sloopvergunning vraagt u aan online (met uw DigiD) aan via het Omgevingsloket

Kosten

Een sloopvergunning aanvragen kost € 301,90

Meer informatie