Vraag het de gemeente

logo van een apenstaartlje

Stel je vraag aan ons via WhatsApp via 06 83081397 of gebruik één van onze andere social media

Heeft u een klacht of een melding over uw woonomgeving, dan kunt u die natuurlijk eenvoudig en snel doorgeven via de app BuitenBeter (zie voor meer informatie www.buitenbeter.nl) of via het digitale formulier meldingen woon-en leefomgeving

Veel vragen kunt u beter stellen op een andere manier dan via e-mail. Ga hier naar het overzicht van de verschillende contactmogelijkheden bij de verschillende onderwerpen. 

Vragen over alles wat met bouwen en verbouwen heeft te maken (bijv. erfafscheiding, bouwvergunning, informatie over een bestemmingsplan),stelt u via informatie bouwen/bestemmingsplan. Voor het inzien van bouwtekeningen gaat u naar de pagina Inzage omgevingsvergunningen en bouwtekeningen. 

Vragen die bedoeld zijn voor het Werkplein Hart van West-Brabant graag direct stellen aan het Werkplein. Alle contactmogelijkheden en informatie staan op www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl Of bel (076)7503500. 

Formele verzoeken, verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) en ingebrekestellingen ingevolge de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, zijn uitgesloten via de elektronische weg. 

Voor alle andere vragen of opmerkingen aan de gemeente, graag het webformulier 'Vraag het de gemeente' gebruiken. Dit korte en eenvoudige fomulier kunt u openen via de rode aanklikbutton aan de rechterzijde. Daarna kunt u het invullen en verzenden. Wij pakken uw vraag dan verder op. 

Opgelet: het formulier is bedoeld om een korte vraag te stellen of in het kort uw opmerking door te geven. Vermeld geen, of zo min mogelijk, persoonsgegevens of andere gevoelige informatie in uw vraag of opmerking. Voeg alleen een bijlage toe als dit noodzakelijk is. Om u te bereiken hebben wij wel uw contactgegevens nodig: Naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.