Geheimhouding / Inzage persoonsgegevens

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Deze beperking geldt voor uw persoonsgegevens in de  basisadministratie personen (BRP). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid 
U kunt een wijziging in de geheimhouding van uw persoonsgegevens direct aan ons doorgeven, snel, veilig en betrouwbaar (DigiD).

Inzage persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens van uzelf, zoals deze staan vermeld in de basisregistratie personen (BRP), in te zien. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid 

Aanvraag

U kunt de wijziging van uw Geheimhouding persoonsgegevens online aan ons doorgeven. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de wijziging digitaal door te geven, neem dan contact op met de gemeente. U belt hiervoor naar 14076.
Online wijziging doorgeven