Horeca en Slijterij vergunning

 

Horecabedrijven (waaronder paracommerciële accommodaties zoals sportkantines, buurt- en dorpshuizen) en slijterijen hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven dient de drank ter plaatse te worden genuttigd, een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse.

Aanvragen / wijzigen vergunning  

Voordat u een aanvraag of wijziging kunt indienen, wordt u verzocht om contact op te nemen met de gemeente via het digitale formulier "intakegesprek Horeca" aan de rechterzijde van deze pagina. Aan de hand van de gevraagde informatie wordt bekeken of uw plannen passen in het geldende bestemmingsplan en welke vergunningen er precies nodig zijn. 

Voor het wijzigen van de leidinggevende kunt u gebruik maken van het digitale formulier "Horeca wijziging leidinggevende" aan de rechterzijde van deze pagina.

Horeca-exploitatievergunning

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen.Voor het aanvragen van een horeca-exploitatievergunning, dient het aanvraagformulier ‘Aanvraag horeca-exploitatievergunning’ gebruikt te worden. Dit formulier kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Drank- en Horecavergunning

Voor commerciële horecabedrijven en slijterijen dient het aanvraagformulier ‘Aanvraag drank- en horecavergunning Horecabedrijf-Slijter Model A’ te worden gebruikt. Dit formulier kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. Daarnaast dient door elke leidinggevende het formulier ‘Drank- en Horecawet Bijlage Model A’ in te worden gevuld. Ook dit formulier kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Voor paracommerciële accommodaties, zoals sportkantines, buurt- en dorpshuizen, dient het aanvraagformulier ‘Aanvraag drank- en horecavergunning Paracommercie Model B’ te worden gebruikt. Daarnaast dient door elke leidinggevende het formulier ‘Drank- en Horecawet Bijlage Model B’ in te worden gevuld. Ook dit formulier kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

De eisen waaraan de inrichting van een Horecabedrijf of Slijterij moet voldoen, kunt u terugvinden in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Bibob-onderzoek

uitroeptekenformuliersymbool

Bij elke aanvraag om een horeca-exploitatievergunning en/of een drank- en horecavergunning wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd. In verband hiermee dienen tevens de volgende formulieren ingevuld te worden, voorzien van de daarin gevraagde bijlagen:

Voor natuurlijke personen (eenmanszaak, VOF, CV):

 • Formulier ‘Model 1 Bibob namens natuurlijk persoon’
 • Formulier ‘Model 2 voor elke vennoot in VOF of CV’ (dit formulier dient door elke vennoot afzonderlijk ingevuld te worden).

Voor rechtspersonen (BV, NV, stichting, coöperatieve vereniging, rechtspersoon naar buitenlands recht):

 • Formulier ‘Model 3 Gemachtigd namens rechtspersoon’
 • Formulier ‘Model 4 Voor elke bestuurder, vennoot,  (dit formulier dient door elke bestuurder, vennoot ingevuld te worden).

Overige toestemmingen

uitroepteken

Aan de hand van de aard van de exploitatie kan het zijn dat er ook toestemmingen vereist zijn, zoals:

 • Een toestemming in het kader van het bestemmingsplan
 • Een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld bouw-, sloop- en/of milieuactiviteiten.
 • Een omgevingsvergunning voor het gebruik of een gebruiksmelding.

Wijzigingen

aanvraagsymbool

Bij wijzigingen in het horecabedrijf of de slijterij, dient een vergunning mogelijk gewijzigd te worden. In sommige gevallen is een nieuwe vergunning nodig. Een wijziging van een vergunning of een nieuwe vergunning kan in onder andere de volgende situaties aan de orde zijn:

 • De ondernemingsvorm wijzigt (in dit geval wordt het een hele nieuwe aanvraag);
 • De bedrijfsuitoefening wijzigt (in dit geval wordt het een hele nieuwe aanvraag);
 • De locatie van de inrichting wijzigt (in dit geval wordt het een hele nieuwe aanvraag);
 • De leidinggevenden vermeld op de vergunning wijzigen (in dit geval wordt het een wijziging);
 • De inrichting wijzigt, zoals de situering en oppervlakte van de lokaliteiten/terras (in dit geval wordt het een wijziging).

Wilt u de lokaliteiten wijzigen en/of de leidinggevende(n) wijzigen, dan kunt u dat digitaal doen via de webformulieren aan de rechterzijde van deze pagina. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de aanvraag digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente.

Volg uw (aan)vraag
Als u een aanvraag heeft gedaan via het webformulier aan de rechterzijde, dan kunt u de voortgang daarvan volgen via de aanklikbutton ‘Volg uw (aan)vraag’. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw (aan)vraag.  

Ook kunt u bij het invullen van een webformulier ervoor kiezen om het invullen op een later moment af te ronden. Het webformulier wordt dan ook ondergebracht bij ‘Volg uw (aan)vraag’ zodat u daar later mee verder kunt.

Kosten

euroteken

 • In behandeling nemen aanvraag Drank- en Horecavergunning: €546,90
 • In behandeling nemen aanvraag Drank- en Horecavergunning, wanneer gelijktijdig een aanvraag om een Horeca- exploitatievergunning wordt ingediend: €184,10
 • In behandeling nemen aanvraag wijziging Drank- en Horecavergunning wanneer het gaat om:
  • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van leidinggevenden op de vergunning, per leidinggevende: €40,50
  • het wijzigen van de inrichting: €40,50
 • In behandeling nemen aanvraag horeca-exploitatievergunning: €362,40
 • In behandeling nemen aanvraag wijziging horeca-exploitatievergunning, wanneer het gaat om:
  • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van leidinggevenden op de vergunning, per leidinggevende: €40,50
  • het wijzigen van de inrichting: €40,50