Horeca en Slijterij vergunning

glassymbool

Horecabedrijven (waaronder paracommerciële accommodaties zoals sportkantines, buurt- en dorpshuizen) en slijterijen hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven dient de drank ter plaatse te worden genuttigd, een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse.

Horeca-exploitatievergunning

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen.Voor het aanvragen van een horeca-exploitatievergunning, dient het aanvraagformulier ‘Aanvraag horeca-exploitatievergunning’ gebruikt te worden. Dit formulier kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Drank- en Horecavergunning

Voor commerciële horecabedrijven en slijterijen dient het aanvraagformulier ‘Aanvraag drank- en horecavergunning Horecabedrijf-Slijter Model A’ te worden gebruikt. Dit formulier kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. Daarnaast dient door elke leidinggevende het formulier ‘Drank- en Horecawet Bijlage Model A’ in te worden gevuld. Ook dit formulier kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Voor paracommerciële accommodaties, zoals sportkantines, buurt- en dorpshuizen, dient het aanvraagformulier ‘Aanvraag drank- en horecavergunning Paracommercie Model B’ te worden gebruikt. Daarnaast dient door elke leidinggevende het formulier ‘Drank- en Horecawet Bijlage Model B’ in te worden gevuld. Ook dit formulier kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

De eisen waaraan de inrichting van een Horecabedrijf of Slijterij moet voldoen, kunt u terugvinden in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Bibob-onderzoek

uitroeptekenformuliersymbool

Bij elke aanvraag om een horeca-exploitatievergunning en/of een drank- en horecavergunning wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd. In verband hiermee dienen tevens de volgende formulieren ingevuld te worden, voorzien van de daarin gevraagde bijlagen:

Voor natuurlijke personen (eenmanszaak, VOF, CV):

 • Formulier ‘Model 1 Bibob namens natuurlijk persoon’
 • Formulier ‘Model 2 voor elke vennoot in VOF of CV’ (dit formulier dient door elke vennoot afzonderlijk ingevuld te worden).

Voor rechtspersonen (BV, NV, stichting, coöperatieve vereniging, rechtspersoon naar buitenlands recht):

 • Formulier ‘Model 3 Gemachtigd namens rechtspersoon’
 • Formulier ‘Model 4 Voor elke bestuurder, vennoot, aandeelhouder in rechtspersoon’ (dit formulier dient door elke bestuurder, vennoot, aandeelhouder van de rechtspersoon ingevuld te worden).

Overige toestemmingen

uitroepteken

Aan de hand van de aard van de exploitatie kan het zijn dat er ook toestemmingen vereist zijn, zoals:

 • Een toestemming in het kader van het bestemmingsplan
 • Een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld bouw-, sloop- en/of milieuactiviteiten.
 • Een omgevingsvergunning voor het gebruik of een gebruiksmelding.

Wijzigingen

aanvraagsymbool

Bij wijzigingen in het horecabedrijf of de slijterij, dient een vergunning mogelijk gewijzigd te worden. In sommige gevallen is een nieuwe vergunning nodig. Een wijziging van een vergunning of een nieuwe vergunning kan in onder andere de volgende situaties aan de orde zijn:

 • De ondernemingsvorm wijzigt (in dit geval wordt het een hele nieuwe aanvraag);
 • De bedrijfsuitoefening wijzigt (in dit geval wordt het een hele nieuwe aanvraag);
 • De locatie van de inrichting wijzigt (in dit geval wordt het een hele nieuwe aanvraag);
 • De leidinggevenden vermeld op de vergunning wijzigen (in dit geval wordt het een wijziging);
 • De inrichting wijzigt, zoals de situering en oppervlakte van de lokaliteiten/terras (in dit geval wordt het een wijziging).

Wilt u uw horeca-exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning wijzigen, dan kunt u hiervoor het formulier ‘Wijziging leidinggevende en of lokaliteit drank en horeca’ downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Kosten

euroteken

 • In behandeling nemen aanvraag Drank- en Horecavergunning: € 511,50
 • In behandeling nemen aanvraag Drank- en Horecavergunning, wanneer gelijktijdig een aanvraag om een Horeca- exploitatievergunning wordt ingediend: €172,15
 • In behandeling nemen aanvraag wijziging Drank- en Horecavergunning wanneer het gaat om:
  • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van leidinggevenden op de vergunning, per leidinggevende: €37,85
  • het wijzigen van de inrichting: €37,85
 • In behandeling nemen aanvraag horeca-exploitatievergunning: € 339,35
 • In behandeling nemen aanvraag wijziging horeca-exploitatievergunning, wanneer het gaat om:
  • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van leidinggevenden op de vergunning, per leidinggevende: € 37,85
  • het wijzigen van de inrichting: € 37,85

Aanvragen / wijzigen vergunning       

telefoonsymbool

Voordat u een aanvraag of wijziging kunt indienen, wordt u verzocht om telefonisch contact op te nemen met de gemeente via het vijfcijferige telefoonnummer 14076. Zo kan er bekeken worden of uw plannen passen in het geldende bestemmingsplan en welke vergunningen er precies nodig zijn.

 


 

Aanvraagformulier Horeca- exploitatievergunning

Aanvraag Drank- en Horecawetvergunning (Model A)

Drank- en Horecawet Bijlage Model A

Aanvraag Drank- en Horecavergunning Paracommercie Model B

Bibob Model 1 namens natuurlijk persoon

Bibob model 2 voor elke vennoot in VOF, CV

Bibob model 3 gemachtigd namens rechtspersoon

Bibob model 4 voor elke bestuurder, vennoot, aandeelhouder in rechtspersoon

Wijziging leidinggevende en of lokaliteit Drank en Horeca

Drank- en Horecawet Bijlage Model B

22 december 2017, pdf, 174kB

Download dit bestand

Zoeken