Gastouderbureau en kinderopvang

stersymbool

Sinds 1 augustus 2014 kennen we in Etten-Leur geen peuterspeelzaalwerk meer. In de plaats van peuterspeelzaalwerk spreken we over ‘peuteropvang’. Peuteropvang is specifiek bedoeld voor opvang van 2 tot 4 jarigen en is voor iedereen in Etten-Leur toegankelijk. Voor uw persoonlijke situatie is het echter wel van belang om te weten of u wel of geen recht heeft op kinderopvangtoeslag:

  • Als u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u voor de afname van peuteropvang sinds 1-8-2017 terecht bij alle kinderdagverblijven die ook peuteropvang aanbieden. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage per maand, die door de aanbieder vastgesteld wordt bij de intake zelf. Voor een overzicht van alle aanbieders kunt u http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/ raadplegen.
  • Als u wél recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u ook terecht bij alle kinderopvangaanbieders in Etten-Leur. Voor een overzicht van alle aanbieders kunt u http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/ raadplegen.  U betaalt een uurtarief of maandelijkse bijdrage bij de door u gekozen aanbieder.

Heeft u geen idee of u recht heeft op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Alle kinderdagverblijven in Etten-Leur helpen u graag met deze vraag.

Kwijtschelden eigen bijdrage peuteropvang

Verkeert u in een bijstandssituatie of verdient u minder dan 120% van de bijstandsnorm? Mogelijk heeft u dan recht op kwijtschelding van de eigen bijdrage. De kinderdagverblijven en peuteropvangaanbieders beoordelen voor ons of u daar recht op heeft. Als u het vermoeden heeft recht te hebben op deze kwijtschelding kunt u dit dus het beste direct melden bij uw aanmelding

Kinderopvang

Voor kinderopvang kunt u terecht bij alle kinderopvangaanbieders in de gemeente Etten-Leur; een overzicht van deze aanbieders kunt u vinden via http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/. In een aantal gevallen kan het zijn dat u vanuit de gemeente een tegemoetkoming ontvangt in de kosten van de kinderopvang.

Via het document 'Aanvulling in de kosten van kinderopvang' kunt u nagaan of en op welke wijze u in aanmerking kunt komen voor een aanvulling in de kosten van de kinderopvang. U kunt dit document downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Kinderopvangorganisaties

Het Landelijk Register Kinderopvang (LKR) en uw gegevens

De door u opgegeven (persoons)gegevens verwerken we in het LRK. Het LRK bevat een openbaar gedeelte dat geraadpleegd kan worden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl . Het LRK heeft ook gegevens die door de Belastingdienst, de gemeente en de GGD gebruikt worden voor hun wettelijke taken met betrekking tot kinderopvang. Dit gedeelte van het LRK is niet openbaar.

Aanvraag

Voor het starten of wijzigen van een kinderopvang is toestemming nodig van de gemeente waar de kinderopvang plaats zal vinden.

Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u alle informatie over het starten of wijzigen van een kinderopvang. U vindt hier ook de webformulieren voor het aanvragen en/of wijzigen van gastouderopvang en kinderopvang. 

U vindt deze formulieren aan de rechterzijde van deze pagina. Log hiervoor in met E-Herkenning of met DigiD.

Contact en informatie


De aanbeveling is om, wanneer u een nieuw kinderopvangorganisatie wilt starten of wijzigen, eerst met het kinderopvangloket contact op te nemen, voordat u uw aanvraag indient. Het kinderopvangloket is bereikbaar via het vijf-cijferige telefoonnummer: 14 076.

Kosten


Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het starten gastouderopvang, gastouderbureau, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een wijzigen van gastouderopvang, gastouderbureau, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang brengen we geen leges in rekening.