Evenement organiseren

U wilt in Etten-Leur een evenement organiseren. Dan is een vergunning nodig. In sommige gevallen is een melding voldoende.

Melding of vergunning

Het wordt aanbevolen om, wanneer u een nieuw evenement wilt organiseren,eerst met het evenementenloket contact op te nemen, voordat u uw aanvraag indient. Het evenementenloket is bereikbaar via apv@etten-leur.nl of bel 14 076.

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u volstaan met een melding van uw evenement. Deze voorwaarden staan vermeld op het webformulier 'Evenementen melding' of het schriftelijke formulier ‘meldingsformulier kleine evenementen’.

Evenementen in bestaande bouwwerken

Bestaande bouwwerken kunnen in het kader van het vaste gebruik meldings- of vergunningsplichtig zijn. Als er geen meldings- of vergunningsplicht geldt, of wanneer de voorgenomen activiteiten niet zijn meegenomen in de gebruiksmelding of gebruiksvergunning, moet de activiteit afzonderlijk worden getoetst door de brandweer. Hiervoor moet een melding ingediend of een vergunning aangevraagd worden via www.omgevingsloket.nl.

Tappunten

Als u bij een evenement een tappunt wilt plaatsen, vraagt u daarvoor een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan.

Melding

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier. Wordt niet aan een of meerdere voorwaarden voldaan, dan is een evenementenvergunning nodig.

Melding kleine evenementen (met DigD)
Melding kleine evenementen (met eHerkennng)

Vergunning

Een vergunning kan online aangevraagd worden. De behandeltermijn is 8 weken.
Aanvraag evenementenvergunning (met DigiD)
Aanvraag evenementenvergunning (met eHerkenning)

Bij een vergunning kan gekozen worden om een eenmalige vergunning of een vergunning voor 3 jaar aan te vragen. U komt voor de zogenaamde meerjarenvergunning in aanmerking als het evenement een keer eerder in dezelfde vorm (qua opzet, aard/karakter, duur, omvang, locatie, aantal bezoekers, doelgroep, muzieksoort) in Etten-Leur heeft plaatsgevonden, georganiseerd door dezelfde organisatie, waarbij de gestelde voorschriften zijn nageleefd en uit de evaluatie (in de evenementencommissie) is gebleken dat het evenement in zijn geheel goed en positief is verlopen.

Voor elke editie dient de organisatie kritisch te kijken naar de meerjarenvergunning(en) / ontheffingen en zorgt ervoor dat aan de gestelde voorschriften wordt voldaan. Als er geen wijzigingen zijn, kunt u dit doorgeven via: het webformulier 'verklaring meerjarenvergunning evenementen' .Zijn er wel wijzigingen, dan gebruikt u het  aanvraagformulier 'evenementenvergunning' voor het onderdeel dat wijzigt.

Verklaring meerjarenvergunning evenementen (met DigiD)
Verklaring meerjarenvergunning evenementen (met eHerkenning)

Drank- en horecaontheffing (met DigiD)
Drank- en horecaonteffing (met eHerkenning)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Evenementenvergunning

Klein

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 119,15
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 132,40
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 33,10

Groot

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 181,35
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 201,45
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 50,35

Circus/kermis/stuntshow

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 181,35
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 201,45
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 50,35

Markt

Een markt, die qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een vergunningsplichtig klein evenement:

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 119,15
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 132,40
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 33,10

Een markt, die qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een vergunningsplichtig groot evenement:

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: € 181,35
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: € 201,45
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: € 50,35

Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

In behandeling nemen van een aanvraag voor een:

 • Ontheffing voor 1 editie: € 59,05
 • Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor 3 jaar: € 65,60
 • Ondergeschikte wijziging ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet: € 16,40