Evenement organiseren

stersymbool

Voor het organiseren van een evenement is een vergunning nodig van de gemeente waar het evenement plaats zal vinden. In sommige gevallen kan worden volstaan met een melding.

formulier

In onderstaande documenten vindt u alle informatie over het organiseren van een evenement:

 • Handboek Evenementen
 • Evenementenbeleid 2015
 • Folder Toegankelijkheid Evenementen
 • Richtlijn constructieve veiligheid bij evenementen
 • Prijslijst 2018 Voorzieningen Evenementen

Raadpleeg het Evenementenbeleid 2015 en Handboek Evenementen voor o.a. het locatiebeleid, geluidnormen, beperkt/niet toegestane evenementen en voor een toelichting op de regelgeving, de procedures en de facilitaire dienstverlening.
U vindt deze documenten aan de rechterzijde van deze pagina.

>> Melding of vergunning

stersymbool

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan kunt u volstaan met een melding van uw evenement. Deze voorwaarden staan vermeld op het webformulier 'Evenementen melding' of het schriftelijke formulier ‘meldingsformulier kleine evenementen’.

Melden


Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier. Wordt niet aan een of meerdere voorwaarden voldaan, dan kan er niet worden volstaan met een melding. U dient dan gebruik te maken van het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. Hiervoor geldt een behandeltermijn van 8 weken.
 

Vergunning


Bij een vergunning kan gekozen worden om een eenmalige vergunning of een vergunning voor 3 jaar aan te vragen. U komt voor de zogenaamde meerjarenvergunning in aanmerking als het evenement een keer eerder in dezelfde vorm (qua opzet, aard/karakter, duur, omvang, locatie, aantal bezoekers, doelgroep, muzieksoort) in Etten-Leur heeft plaatsgevonden, georganiseerd door dezelfde organisatie, waarbij de gestelde voorschriften zijn nageleefd en uit de evaluatie (in de evenementencommissie) is gebleken dat het evenement in zijn geheel goed en positief is verlopen.

Voor elke edite dient de organisatie kritisch te kijken naar de meerjarenvergunning(en) / ontheffingen en zorgt ervoor dat aan de gestelde voorschriften wordt voldaan. Als er geen wijzigingen zijn, kunt u dit doorgeven via: 

 • het webformulier 'verklaring meerjarenvergunning evenementen' of
 • het schriftelijke aanvraagformulier 'verklaring meerjarenvergunning evenementen' 

Zijn er wel wijzigingen, dan gebruikt u het schriftelijke aanvraagformulier 'evenementenvergunning' voor het onderdeel dat wijzigt.

 

 

>> Evenementen in bestaande bouwwerken

stersymbool

Bestaande bouwwerken kunnen in het kader van het vaste gebruik meldings- of vergunningsplichtig zijn. Als er geen meldings- of vergunningsplicht geldt, of wanneer de voorgenomen activiteiten niet zijn meegenomen in de gebruiksmelding of gebruiksvergunning, moet de activiteit afzonderlijk worden getoetst door de brandweer. Hiervoor moet een melding ingediend of een vergunning aangevraagd worden via www.omgevingsloket.nl.

Tappunten

glassymboolformuliersymbool

Als u bij een evenement een tappunt wilt plaatsen, vraagt u daarvoor een ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan. 

Aanvraag

formulier

 • het webformulier 'Evenementenvergunning aanvragen';
 • het webformulier 'Straatbarbecue melding';
 • het webformulier 'Drank- en horeca ontheffing'; 
 • het webformulier 'Evenementen melding'; 
 • het webformulier 'Verklaring meerjarenvergunning evenementen';
 • het schriftelijke meldingsformulier 'Melding kleine evenementen';
 • het schriftelijke aanvraagformulier 'Evenementenvergunning';
 • het schriftelijke formulier 'Verklaring ongewijzigde meerjarenvergunning/ontheffing evenementen';
 • het schriftelijke aanvraagformulier 'Ontheffing art.35 Drank- en Horecawet.

U vindt onderstaande formulieren aan de rechterzijde van deze pagina

apenstaartjetelefoon

Het wordt aanbevolen om, wanneer u een nieuw evenement wilt organiseren,eerst met het evenementenloket contact op te nemen, voordat u uw aanvraag indient. Het evenementenloket is bereikbaar via apv@etten-leur.nl of via het vijfcijferige telefoonnummer: 14 076.

>> Kosten

euroteken

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht.
In 2018 gelden de volgende tarieven:

Evenementenvergunning

B-evenement

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: €111,45
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: €123,85
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: €30,95

C-evenement

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: €169,60
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: €188,45
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: €47,10

D-evenement

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: €169,60
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: €188,45
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: €47,10

E-evenement

Een E-evenement, dat qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een B-evenement:

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: €111,45
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: €123,85
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: €30,95

Een E-evenement dat qua omvang, effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen gelijkgesteld kan worden met een C-evenement:

 • Evenementenvergunning voor 1 editie: €169,60
 • Evenementenvergunning voor 3 jaar: €188,45
 • Ondergeschikte wijziging evenementenvergunning: €47,10

Ontheffing artikel 35 Drank en Horeca Wet

 • Ontheffing voor 1 editie: €55,25
 • Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor 3 jaar: €61,40
 • Ondergeschikte wijziging ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet: €15,35

 

Evenementenvergunning aanvragen

24 juli 2018, pdf, 617kB

Download dit bestand

Verklaring meerjarenvergunning evenementen

Melding Kleine Evenementen

07 maart 2018, pdf, 606kB

Download dit bestand

Handboek Evenementen

Folder Toegankelijkheid Evenementen

22 februari 2016, pdf, 353kB

Download dit bestand

Prijslijst 2018 voorzieningen evenementen

Richtlijn Constructieve Veiligheid bij Evenementen - versie juni 2017

06 februari 2018, pdf, 1MB

Download dit bestand

Evenementenbeleid 2018

30 mei 2018, pdf, 781kB

Download dit bestand

Zoeken