Planschade

hekje en uitroepteken symbool

Planschade is een schade als door wijziging van een bestemmingsplan een gebouw of stuk grond minder waard wordt. Bijvoorbeeld door bebouwing in uw directe omgeving of door aanleg van een weg. Een nieuw bestemmingsplan kan er ook toe leiden dat de (bouw)mogelijkheden op uw eigen perceel veranderen. In bepaalde gevallen kunt u van de gemeente een tegemoetkoming krijgen in planschade.

Verzoek tegemoetkoming planschade indienen

U kunt een verzoek om planschade indienen met het 'Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade'. U kunt dit formulier downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Kosten

euroteken

Een aanvraag om vergoeding van planschade kost €300,00. U krijgt dit bedrag terug als de aanvraag wordt toegewezen.

Procedureverordening

websitesymbool

In de Procedureverordening tegemoetkoming planschade  staat beschreven hoe de procedure in zijn werk gaat.

Tegemoetkoming in planschade

Zoeken