Monumentvergunning

monumentsymbool

Bent u van plan veranderingen aan te brengen aan een rijks- of gemeentelijk monument? Dan vraagt u in veel gevallen een omgevingsvergunning aan. Sommige onderhoudswerkzaamheden zijn vergunningvrij . Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via het nummer 14 076.

Een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ter advisering voorgelegd aan de monumentencommissie van de gemeente Etten-Leur.

De overzichten van de gemeentelijke en rijksmonumenten in Etten-Leur kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.