Monument aanwijzen

monumentsymbool

Wilt u uw pand laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument? Dan kunt u hiervoor een verzoek bij de gemeente indienen.

Voorwaarden

uitroepteken

U kunt een verzoek om een pand/object of terrein aan te laten wijzen als beschermd gemeentelijk monument indienen als u belanghebbende bent, bijvoorbeeld:

  • u bent eigenaar van het pand/object of het terrein
  • u bent zakelijk gerechtigde (zoals vruchtgebruiker of erfpachter)

Bij de beoordeling wordt onder andere getoetst aan de volgende criteria zoals opgenomen in de 'Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur':

  • Architectuur- en kunsthistorische waarde;
  • Stedenbouwkundige of ensemble waarde;
  • Cultuurhistorische waarde;
  • Gaafheid/herkenbaarheid;
  • Zeldzaamheid

U vindt de 'Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten' aan de rechterzijde van deze pagina