Loterijvergunning

vergunning

Voor het organiseren van een loterij is een loterijvergunning nodig. De opbrengst van de loterij mag niet in strijd met het algemeen belang worden besteed. Minimaal 50% van de opbrengst van de verkochte loten moet aan het algemeen belang  worden afgedragen. Het prijzengeld (prijzen en premies) mag bij elkaar niet meer zijn dan €4500,-. Als het prijzengeld hoger is dan €4500,- moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Flitsvergunning

vergunning

De aanvraag om een loterijvergunning valt onder een 'flitsvergunning', mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het formulier.

Een flitsvergunning houdt in dat een aanvraag om een vergunning binnen 1 werkdag wordt afgehandeld. Concreet houdt dit in, dat aanvragen die op een werkdag (ma t/m vrij) vóór 11.00 uur zijn ontvangen, dezelfde werkdag worden afgehandeld. Aanvragen die op werkdagen na 11.00 uur of in het weekend (za of zo) of op feestdagen zijn ingediend, worden aangemerkt als aanvragen die de eerstvolgende werkdag vóór 11.00 uur zijn ingediend en worden dus uiterlijk de eerstvolgende werkdag afgehandeld.


Aanvraag

formulier

U kunt de aanvraag doen via:

  • het webformulier 'loterijvergunning' met checklist of
  • het schriftelijke aanvraagformulier 'loterijvergunning' met checklist

U vindt deze formulieren aan de rechterzijde van deze pagina. 
Als u volgens de checklist niet in aanmerking komt voor een flitsvergunning, dient de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken gevolgd te worden.

Kosten

euroteken

De aanvraag voor een loterijvergunning kost: €33,70

Zoeken