Loterijvergunning

Voor het organiseren van een loterij is een loterijvergunning nodig. De opbrengst van de loterij mag niet in strijd met het algemeen belang worden besteed. Als het prijzengeld hoger is dan €4500,- moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Aanvraag vergunning

De aanvraag voor een loterijvergunning valt onder een 'flitsvergunning', mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het online formulier. Als u niet in aanmerking komt voor een flitsvergunning, dient de reguliere prodecure met een behandeltermijn van 8 weken gevolgd te worden. 
Loterijvergunning met DigiD
Loterijvergunning met eHerkenning

Uitleg flitsvergunning
Een flitsvergunning houdt in dat een aanvraag om een vergunning binnen 1 werkdag wordt afgehandeld. Concreet houdt dit in, dat aanvragen die op een werkdag (ma t/m vrij) vóór 11.00 uur zijn ontvangen, dezelfde werkdag worden afgehandeld. Aanvragen die op werkdagen na 11.00 uur of in het weekend (za of zo) of op feestdagen zijn ingediend, worden aangemerkt als aanvragen die de eerstvolgende werkdag vóór 11.00 uur zijn ingediend en worden dus uiterlijk de eerstvolgende werkdag afgehandeld.

Kosten

In behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning kost €36,05. 

Volg uw aanvraag

Als u een aanvraag heeft gedaan via het online formulier dan kunt u de voortgang daarvan volgen. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw aanvraag.  
Volg uw aanvraag