Loterijvergunning

vergunning

Voor het organiseren van een loterij is een loterijvergunning nodig. De opbrengst van de loterij mag niet in strijd met het algemeen belang worden besteed. Minimaal 50% van de opbrengst van de verkochte loten moet aan het algemeen belang  worden afgedragen. Het prijzengeld (prijzen en premies) mag bij elkaar niet meer zijn dan €4500,-. Als het prijzengeld hoger is dan €4500,- moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Flitsvergunning

vergunning

De aanvraag om een loterijvergunning valt onder een 'flitsvergunning', mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het formulier. Als u niet in aanmerking komt voor een flitsvergunning, dient de reguliere prodecure met een behandeltermijn van 8 weken gevolgd te worden. 

Een flitsvergunning houdt in dat een aanvraag om een vergunning binnen 1 werkdag wordt afgehandeld. Concreet houdt dit in, dat aanvragen die op een werkdag (ma t/m vrij) vóór 11.00 uur zijn ontvangen, dezelfde werkdag worden afgehandeld. Aanvragen die op werkdagen na 11.00 uur of in het weekend (za of zo) of op feestdagen zijn ingediend, worden aangemerkt als aanvragen die de eerstvolgende werkdag vóór 11.00 uur zijn ingediend en worden dus uiterlijk de eerstvolgende werkdag afgehandeld.

Aanvraag

formulier

Een aanvraag dient u in via het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina. wanneer het voor u niet mogelijk is om het verzoek digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente. Alle informatie over bereikbaarheid (openingstijden, afspraak en contact) vindt u hier.

Volg uw (aan)vraag
Als u een aanvraag heeft gedaan via het webformulier aan de rechterzijde, dan kunt u de voortgang daarvan volgen via de aanklikbutton ‘Volg uw (aan)vraag’. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw (aan)vraag.  

Ook kunt u bij het invullen van een webformulier ervoor kiezen om het invullen op een later moment af te ronden. Het webformulier wordt dan ook ondergebracht bij ‘Volg uw (aan)vraag’ zodat u daar later mee verder kunt.

 

Kosten

euroteken

In behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning: € 36,05