Leerlingenvervoer

schoolsymbool

De regeling voor het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die om een of andere reden niet een school om de hoek kunnen bezoeken. Hierdoor moeten ze vaak verder reizen. Niet alle leerlingen komen in aanmerking voor bekostiging van de vervoerskosten. Er moet iets speciaals aan de hand zijn, waardoor uw kind niet naar de school om de hoek kan. In sommige gevallen dient u wel rekening te houden met een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw gezinsinkomen. Het uitgangspunt is openbaar vervoer. Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

  • scholen voor voortgezet speciaal onderwijs;
  • scholen voor speciaal basisonderwijs;
  • scholen voor basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Etten-Leur aanwezig zijn;
  • scholen voor voortgezet onderwijs, voor zover uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer naar school kan
  • Internationale schakelklas (ISK)

De regeling geldt niet voor een bepaalde onderwijskundige richting zoals Jenaplan, Montessori, Leonardoschool en Dalton. Ook niet als u dit schooladvies voor uw kind heeft gekregen.

Zie: Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 30-03 primair onderwijs

Aanmelding

formulier

  • Bij de gemeente kunt u zowel digitaal als schriftelijk een verzoek indienen om vergoeding van de kosten. De snelste manier voor u is om het verzoek via het webformulier in te dienen. Per schooljaar moet u dat voor 1 juni doen. U vindt deze formulieren aan de rechterzijde van deze pagina.
  • De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer.
  • De gemeente stuurt u  binnen 8 weken een brief waarin staat of u recht heeft op een vervoersvergoeding en welke vorm van vervoerskosten u vergoed krijgt.

 

OV-chipkaart! Het gemak van reizen met het Openbaar Vervoer (OV)
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk mobiel blijft. Het OV is een mogelijkheid om de mobiliteit te stimuleren en te vergroten. Voor meer informatie over het aanvragen van een OV-chipkaart, kunt u klikken op de volgende link: ov-chipkaart.nl