Kansspelautomaten

stersymbool

Als u een kansspelautomaat in uw horecagelegenheid wil plaatsen, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Voor een behendigheidsautomaat heeft u geen aanwezigheidsvergunning nodig, wel geldt er een maximum aantal.

Hoogdrempelige, laagdrempelige en samengestelde horeca-inrichtingen

horecasymbool

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen laagdrempelige, hoogdrempelige en samengestelde horeca-inrichtingen.

Hoogdrempelige horeca-inrichtingen

Een hoogdrempelige inrichting is een inrichting waar:

  • rechtmatig het horecabedrijf wordt uitgeoefend 
  • het café en het restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden gegeven;
  • de activiteiten zich in belangrijke mate richten op personen van 18 jaar en ouder.

In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal 2 speelautomaten toegestaan:

  • 2 kansspelautomaten (aanwezigheidsvergunning nodig)
  • 1 kansspelautomaat en 1 behendigheidsautomaat (aanwezigheidsvergunning nodig voor het kansspelautomaat)
  • 2 behendigheidsautomaten (geen aanwezigheidsvergunning nodig)

Laagdrempelige horeca-inrichtingen

Een laagdrempelige inrichting is een inrichting, waar rechtmatig het horecabedrijf wordt uitgeoefend die verder niet voldoet aan de eisen voor een hoogdrempelige inrichting. Voor laagdrempelige horecaondernemingen wordt géén aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten verleend. In laagdrempelige inrichtingen zijn maximaal 2 behendigheidsautomaten toegestaan. Hiervoor is geen aanwezigheidsvergunning nodig.

Samengestelde horeca-inrichtingen

Onder een samengestelde inrichting wordt verstaan: een inrichting met een hoogdrempelig deel (denk aan een café of een restaurantgedeelte) en een laagdrempelig deel (denk aan een cafetariagedeelte).

In samengestelde horecaondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook kansspelautomaten/ behendigheidsautomaten worden toegestaan. Informeer naar de mogelijkheden bij de gemeente via het vijfcijferige telefoonnummer 14076.

Kosten

euroteken

  • Eén kansspelautomaat voor maximaal 12 maanden: €56,50
  • Twee kansspelautomaten voor maximaal 12 maanden: €90,50
  • Eén kansspelautomaat voor 4 jaar of langer: €226,50
  • Twee Kansspelautomaten voor 4 jaar of langer: €362,50

Deze bedragen worden evenredig toegepast voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden, maar maximaal 4 jaar.

Aanvragen

vergunningsymbool

Een aanvraag dient u in via het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina. Wanneer het voor u niet mogelijk is om het verzoek digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente. Alle informatie over bereikbaarheid (openingstijden, afspraak en contact) vindt u hier.

Volg uw (aan)vraag
Als u een aanvraag heeft gedaan via het webformulier aan de rechterzijde, dan kunt u de voortgang daarvan volgen via de aanklikbutton ‘Volg uw (aan)vraag’. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw (aan)vraag.  

Ook kunt u bij het invullen van een webformulier ervoor kiezen om het invullen op een later moment af te ronden. Het webformulier wordt dan ook ondergebracht bij ‘Volg uw (aan)vraag’ zodat u daar later mee verder kunt.

uitroepteken

Opgelet: de vergunning wordt verleend aan de horeca-ondernemer. Als er een nieuwe ondernemer in het bedrijf komt, vervalt de vergunning.