Kansspelautomaten

Als u een kansspelautomaat in uw horecagelegenheid wil plaatsen, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Voor een behendigheidsautomaat heeft u geen aanwezigheidsvergunning nodig, wel geldt er een maximum aantal.

Aanvragen

U vraagt uw aanwezigheidsvergunning online aan.
aanwezigheidsvergunning aanvtragen (met DigiD)
aanwezigheidsvergunning aanvragen (met eHerkenning)

Als u online een aanvraag heeft gedaan, dan kunt via de aanklikbutton Volg uw aanvraag zien hoe ver het met uw aanvraag staat.

Opgelet: de vergunning wordt verleend aan de horeca-ondernemer. Als er een nieuwe ondernemer in het bedrijf komt, vervalt de vergunning.

Kosten

Het hebben van een aanwezigheidsvergunning kost voor:

  • Eén kansspelautomaat voor maximaal 12 maanden: €56,50
  • Twee kansspelautomaten voor maximaal 12 maanden: €90,50
  • Eén kansspelautomaat voor 4 jaar of langer: €226,50
  • Twee Kansspelautomaten voor 4 jaar of langer: €362,50

Deze bedragen worden evenredig toegepast voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden, maar maximaal 4 jaar.

 

Hoeveel automaten zijn toegestaan?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen laagdrempelige, hoogdrempelige en samengestelde horeca-inrichtingen.

In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal 2 speelautomaten toegestaan. Hiervan is sprake als:

  • het horecabedrijf rechtmatig wordt uitgeoefend
  • het café en het restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden gegeven;
  • de activiteiten zich in belangrijke mate richten op personen van 18 jaar en ouder.

In laagdrempelige inrichtingen zijn maximaal 2 behendigheidsautomaten toegestaan. Er is geen kansspelautomaat toegestaan.
Een laagdrempelige inrichting is een inrichting, waar rechtmatig het horecabedrijf wordt uitgeoefend die verder niet voldoet aan de eisen voor een hoogdrempelige inrichting.

In samengestelde horecaondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook kansspelautomaten/ behendigheidsautomaten worden toegestaan.Onder een samengestelde inrichting wordt verstaan: een inrichting met een hoogdrempelig deel (denk aan een café of een restaurantgedeelte) en een laagdrempelig deel (denk aan een cafetariagedeelte).