Direct een klacht of melding doorgeven

Melding woon- en leefomgeving
Heeft u een melding of tip over uw buurt? Heeft u overlast van onkruid of hondenpoep?  Ziet u zwerfvuil, losse tegels of  een omgewaaide boom? Maak eenvoudig digitaal een melding via:

  • Digitaal formulier ‘Melden woon- en leefomgeving’
    Gebruik het digitaal formulier melden woon- en leefomgeving om een melding door te geven. In verband met de afhandelingssnelheid wordt geadviseerd om de meldingen over kapotte en/of beschadigde lantaarnpalen alleen via dit formulier te melden. Dus meldingen openbare verlichting niet via de Buiten Beter app.
  • De Buiten Beter app
    Of gebruik de Buiten Beter app. Dit is een gratis app voor de smartphone, waarmee u problemen rechtstreeks meldt  bij de gemeente Etten-Leur.

    Wij gaan dan zo snel mogelijk tijdens werkdagen met uw melding aan de slag.

    Merkt u dat er een onveilige situatie is,  die direct een oplossing vereist (zoals defecte verkeerslichten),  meldt dit dan  rechtstreeks via 14076.

Heb je een melding of vraag over de afvalinzameling?
Voor vragen of meldingen over de afvalinzameling, milieustraat, afvalcontainers, uw afvalpas, bel dan het gratis telefoonnummer: 0800-3336699  van het bedrijf Inovim. 

Meer informatie over afval en afvalinzameling staat op www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis app Afvalwijzer.

Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren?
Voor meer informatie en het melden van gevonden of verloren voorwerpen kijkt u dan op deze website bij gevonden en verloren voorwerpen

Wilt u een milieuklacht over bedrijven melden (geluid, licht, stank en vervuiling)?
Overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven of een klacht over bodem, lucht- of waterverontreiniging, kunt u melden via het formulier woon-en leefomgeving. Kies dan voor het onderwerp: overlast (agrarische) bedrijven. U kunt het ook direct melden direct bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) via www.milieuklachtencentrale.nl. Voor overlast die direct moet worden aangepakt is er een telefoonnummer (073 6812821). 

Wilt u overlast van een evenement melden?
U kunt deze melding doen via dit formulier melding woon- en leefomgeving. Kiest u dan vervolgens voor het onderwerp: ‘overlast en kleine ergernissen’ en daarna bij de categorie ‘probleem’ voor het onderdeel ‘overlast evenement’.

Wilt u een melding doen van discriminatie?  
Meer informatie over het melden of advies over discriminatie vindt u bij het onderwerp Meldpunt Discriminatie Radar op deze website. U kunt ook de gratis app Meld discriminatie  nu downloaden.

Heeft u nog vragen? 
Neemt u dan gerust contact op met het team Publiekszaken via het algemene telefoonnummer 14 076. 

Maak een afspraak met ons
Wilt u graag langskomen om uw melding door te geven, maak dan een afspraak met ons.