Collectevergunning

Voor het inzamelen van goederen of geld, of daartoe een intekenlijst aan te bieden, is een collectevergunning nodig.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster vast. Op dit collecterooster is een beperkt aantal weken aangewezen waarin andere (lokale) stichtingen/instellingen kunnen collecteren. Om in deze vrije periodes te mogen collecteren, is een collectevergunning nodig.

Om in een vrije periode op het collecterooster te kunnen collecteren, wordt bij het CBF nagegaan of de instelling/stichting steunwaardig is. Voor lokale instellingen/stichtingen moet dit blijken uit de aanvraag.

 

Online aanvragen

U kunt de collectevergunning digitaal aanvragen. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de aanvraag online in te dienen, neem dan contact op met de gemeente via 14076.
Collectevergunning aanvragen met Digid
Collectevergunning aanvragen met eHerkenning

Afhandeltijd aanvraag

De aanvraag van een collectevergunning valt onder een 'flitsvergunning', als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het formulier.

Een flitsvergunning houdt in dat een aanvraag om een vergunning binnen 1 werkdag wordt afgehandeld. Concreet houdt dit in, dat aanvragen die op een werkdag (ma t/m vrij) vóór 11.00 uur zijn ontvangen, dezelfde werkdag worden afgehandeld. Aanvragen die op werkdagen na 11.00 uur of in het weekend (za of zo) of op feestdagen zijn ingediend, worden aangemerkt als aanvragen die de eerstvolgende werkdag vóór 11.00 uur zijn ingediend en worden dus uiterlijk de eerstvolgende werkdag afgehandeld.

Als u volgens de checklist niet in aanmerking komt voor een flitsvergunning, dient de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken gevolgd te worden.

Volg uw (aan)vraag

Als u een online aanvraag heeft gedaan, dan kunt u de voortgang daarvan volgen via de aanklikbutton ‘Volg uw (aan)vraag’. Na het inloggen met uw DigiD of eHerkenning, kunt u zien hoever het staat met uw (aan)vraag.  

Ook kunt u bij het invullen van een webformulier ervoor kiezen om het invullen op een later moment af te ronden. Het webformulier wordt dan ook ondergebracht bij ‘Volg uw (aan)vraag’ zodat u daar later mee verder kunt.
Volg uw aanvraag

Kosten

Een collectevergunning is gratis.

Extra informatie

Kledinginzameling

Per kalenderjaar mogen vier organisaties in Etten-Leur kleding inzamelen. Aanvragen dienen jaarlijks voor 1 november ingediend te zijn voor het jaar erop.