Bewijs van in leven zijn / Attestatie de Vita

De Attestatie de vita voor gebruik in Nederland (=Bewijs van in leven zijn) wordt afgegeven door de ambtenaar burgerzaken en kan worden meegegeven aan derden met een machtiging. Het bewijs van in leven zijn wordt in Nederland veelal gevraagd in het kader van de Pensioen- en Spaarfondsenwet.


De Attestatie de Vita voor gebruik in het buitenland, is een vastgesteld internationaal model en wordt uitsluitend afgegeven door de ambtenaar burgerlijke stand van uw woongemeente. U vraagt dit persoonlijk aan de balie aan. Dit bewijs kan niet worden meegegeven aan derden met een machtiging.

 

Aanvragen

Voor het aanvragen van een bewijs van in leven/attestatie de vita  maakt u een afspraak.
Maak een afspraak voor een  bewijs van in leven zijn voor het buitenland
Maak een afspraak voor een  bewijs van in leven zijn voor Nederland

Meenemen

- een geldig legitmatiebewijs
- indien van toepassing een schriftelijk en ondertekende machtiging
- indien van toepassing de brief van het pensioenfonds
- eventueel u pinpas

Machtiging

Een schriftelijke machtiging is verplicht in de volgende situaties:

  • Personen die samenwonen.
  • Ouders, verzorgers of voogden en andere gezinsleden, bijv. broer, zus voor kinderen vanaf 16 jaar.
  • Anderen (niet gezinsleden) van aanvrager, ongeacht leeftijd van aanvrager.
  • Onder curatele gestelde personen (machtiging van curatoren).

Download hier het schriftelijke machtigingsformulier schriftelijke machtiging

Kosten

Dit document is kosteloos wanneer u een bewijs overlegt, dat het document nodig is voor pensioendoeleinden. Is een lijfrente-uitkering zelfstandig afgesloten met een verzekeraar (het is dus geen overeenkomst tussen werkgever en werknemer), dan is het Bewijs van in leven zijn niet gratis.

  • Bewijs van in leven voor gebruik in Nederland : € 11,60
  • Attestatie de Vita voor het buitenland ; € 13,80