Bestrijding van plaagdieren

Ratten
De gemeente verzorgt de rattenbestrijding in het openbaar gebied. Bestrijding van ratten op eigen terrein, zoals ook bestrijding van overige plaagdieren regelt u zelf. U kunt hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Dit is niet gratis.

Bladluis
Bladluis kan een kleverige substantie afscheiden, maar is niet schadelijk. Hier wordt dan ook in principe niets aan gedaan. De kleverige substantie is eenvoudig (van bv auto's) te verwijderen met een (lauw)warm sopje.

Vleermuizen
Vleermuizen zijn beschermde dieren en mogen niet zonder meer bestreden worden. Hiervoor kunt u bellen naar het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) telefoonnummer 0317-419660.  
Let op:  neem bij een vleermuizenbeet altijd contact op met de huisarts.

Bijen / wespen
In het openbaar gebied worden de bijen en wespen in opdracht van de gemeente bestreden.
Op particulier terrein moeten de bewoners zelf actie ondernemen. Hiervoor kunt u een gespecialiseerd bedrijf of imker inschakelen.

Algemeen
Voor meer informatie over plaagdieren kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Dierplagen (KAD), telefoonnummer 0317-419660.

Voor het melden van overlast ratten, het melden van bijen- en/ of wespennesten in het openbaar gebied,of voor overige informatie, kunt u contact opnemen met de gemeente
  
Heeft de overlast plaats op particulier terrein en huurt u een huis van de Woonstichting (WEL) , neemt u dan eerst contact op met de WEL, telefoonnummer 076-5024600.