Etten-Leur digitaal

Direct naar de webformulieren en -diensten

ALGEMEEN
Afspraak maken 
E-mail de gemeente Etten-Leur
Maak een belafspraak

AANSPRAKELIJK STELLEN, BEZWAAR, KLACHT EN ZIENSWIJZE
Aansprakelijk stellen van de gemeente voor personen
Aansprakelijk stellen van de gemeente voor organisaties/ondernemers
Bezwaarschrift indienen voor personen 
Bezwaarschrift indienen voor organisaties
Klacht over medewerker gemeente Etten-Leur indienen
Zienswijze indienen

BURGERZAKEN
Aangifte overlijden doorgeven voor uitvaartondernemers
Aanvragen bewijs van Nederlanderschap
Emigratie doorgeven
Terugmelding basisadministratie indienen
Trouwportaal
Verhuizing doorgeven
Vermissing reisdocument doorgeven
Uittreksel basisregistratie personen aanvragen
Uittreksel akte burgerlijke stand aanvragen
Wijziging geheimhouding persoonsgegevens doorgeven
Wijziging naamgebruik (aanschrijfnaam) doorgeven
Verzoek registratie levenloos geboren kind in BRP indienen

HUUR GYMLOKAAL
Verzoek huur gymlokaal indienen voor personen
Verzoek huur gymlokaal indienen voor organisaties

LEERLINGENVERVOER
Aanvraag leerlingenvervoer indienen
Doorgeven wijziging leerlingenvervoer

MELDINGEN
Melding openbare ruimte doorgeven
Melding openbare verlichting doorgeven 
Melding gevonden of verloren voorwerp(en) indienen

OMGEVINGSLOKET
Omgevingsloket (website)

PARKEREN
Aanvragen parkeervergunning voor bewoners
Aanvraag werknemersparkeervergunning indienen
Aanvraag zakelijke parkeervergunning indienen
Aanvraag zorgparkeervergunning indienen
Kenteken parkeervergunning wijzigen

PARTICIPATIE
Etten-Leur doet het gewoon (website)

PRIVACY / GEGEVENSBESCHERMING
Verzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming indienen

VERGUNNINGEN EN APV
VOOR PERSONEN
Aanvraag objectvergunning indienen
Aanvraag planschade indienen
Aanvraag standplaatsvergunning indienen
Aanvraag ventvergunning indienen
Incidentele melding festiviteit
Melding bingo indienen
Melding straatbarbeque indienen
Uitweg maken of veranderen
Verzoek aankoop snippergroen indienen
Verzoek collectevergunning indienen
Verzoek ontheffing Drank- en Horecawet indienen
Verzoek indienen loterijvergunning
Verzoek wijzigen leidinggevende Drank- en Horecawet indienen
Verzoek ontheffing winkeltijden indienen

VERGUNNINGEN EN APV
VOOR ORGANISATIES/ONDERNEMERS
Aanvraag objectvergunning indienen
Aanvraag planschade indien
Aanvraag standplaatsvergunning indienen
Aanvraag ventvergunning indienen
Evenementen melding doorgeven
Evenementenverklaring meerjarenvergunning aanvragen
Evenementenvergunning aanvragen
Incidentele melding festiviteit
Melding Bingo indienen
Uitweg maken of veranderen
Verzoek aankoop snippergroen indienen
Verzoek collectevergunning indienen
Verzoek loterijvergunning indienen
Verzoek ontheffing Drank- en Horecawet indienen
Verzoek ontheffing winkeltijden indienen
Verzoek wijzigen leidinggevende Drank- en Horecawet indienen

WMO
Regelhulp

Zoeken