Incidentele festiviteit

Scroll naar

Een inrichting mag maximaal 12 keer per kalenderjaar een incidentele festiviteit hebben waarbij de geldende geluidsnormen verruimd zijn. Voor sportactiviteiten is het voor een inrichting maximaal 12 keer per kalenderjaar mogelijk om de verlichting langer aan te houden. 

Voorwaarden
Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door muziek- of stemgeluid afkomstig uit de inrichting bedraagt niet meer dan 63 dB(A), gemeten op de gevel van gebouwen op en hoogte van 1,5 meter. Deze geluidsnorm geldt voor het bebouwde gedeelte van de inrichting (dus voor het geluid binnen) en niet voor de buitenruimte. Ramen en deuren dienen gesloten te blijven, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen/goederen.​​ De verruiming van de geluidsnorm geldt op zaterdag en zondag tot maximaal 01.00 uur en op andere dagen tot 00.00 uur. 

Kennisgeving
Voor een verruiming van de geluidsnormen of de verlichtingsperiode dient minimaal twee weken van tevoren een kennisgeving ingediend te worden. Hiervoor maakt u gebruik van het digitale formulier, welke u aan de zijkant van deze pagina vindt. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de kennisgeving digitaal in te dienen, neem dan contact op met de gemeente. Alle informatie over bereikbaarheid (openingstijden, afspraak, contact ) vindt u hier

Ook omwonenden informeert u minimaal twee weken van tevoren over de incidentele festiviteit.

Kosten
Er worden geen leges in rekening gebracht.