Melden onjuiste gegevens

Zijn gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) niet juist, dan kunt u hier een melding van maken.

 

U maakt een melding voor de BRP als:

- de adresregistratie van een persoon niet klopt

 

Voor de BAG als:

-het adres niet klopt

-de status van een pand niet klopt

-de gebruiksoppervlakte niet klopt

-de gebruiksfunctie niet klopt

-de pandgeometrie niet klopt

-het bouwjaar van een pand niet klopt

 

Voor de BGT als: de kaart niet overeenkomt met de situatie buiten, denk aan:

- een pand is nieuw, gewijzigd of gesloopt

- bomen, lantaarnpalen enz. staan niet op kaart of staan wel op kaart maar niet meer buiten

- een adres in de kaart is onjuist of is niet juist geplaatst in de kaart

- de weg- en groensituatie is gewijzigd en staat niet juist op kaart

Via onderstaande link kunt u de melding doen:

https://mijn.etten-leur.nl/zaak/create/webformulier?sessreset=1&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-23&afronden=1&ztc_aanvrager_type=unknown&zaaktype_id=142

 

Zoeken