Bedrijventerrein Vosdonk

Afbeelding 1

Algemene informatie

Bedrijventerrein Vosdonk is gelegen aan de westkant van de gemeente Etten-Leur, direct aan de rijksweg A58 (afrit 19). Het bedrijventerrein heeft een bruto oppervlakte van ca 350 hectare. Op het terrein zijn circa 350 bedrijven gevestigd. Op het terrein zijn onder andere de volgende branches vertegenwoordigd: metaalnijverheid, machinefabricage, transport & logistiek, groothandel, bouwnijverheid en distributie. Op het terrein werken ruim 9000 personen uit Etten-Leur en de regio. Gesteld kan dus worden dat het een belangrijke regionale werkgelegenheidsfunctie vervuld. Op het terrein worden diverse herstructureringsprojecten uitgevoerd om het terrein vitaal en in goede staat te houden.

infrastructuur

De inrichting van bedrijventerrein Vosdonk voldoet aan de eisen van deze tijd. De inrichting van de wegen is afgestemd op de functie als ontsluitingswegen van bedrijven en voldoen aan de uitgangspunten van duurzaam veilige wegen. Enkele wegen zijn voorzien van vrijliggende fietspaden die aansluiten op de fietspadenstructuur in de gemeente. Alle wegen op het bedrijventerrein zijn voorzien van asfaltbestrating. Het bedrijventerrein is ruim opgezet en eveneens voorzien van groenstroken.

Parkeren

Uitgangspunt op Vosdonk is dat bedrijven op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen maken om de parkeeroverlast voor de (naaste) omgeving te voorkomen. Voor vrachtwagens is er op Vosdonk een parkeerplaats aangelegd. Het betreft een geasfalteerd terrein dat volledig door een hekwerk is omgeven en voorzien is van goede verlichting. De parkeerplaats is vlakbij de rotonde Vosdonk/Vossendaal gesitueerd en biedt plaats aan 32 vrachtwagens. De gemeente Etten-Leur biedt de mogelijkheid aan vrachtwagenchauffeurs om een parkeerplaats te huren.

Glasvezel

Medio 2008 heeft KPN het glasvezelnetwerk voor ondernemers op het bedrijventerrein Vosdonk voltooid. De ondernemers op Vosdonk beschikken met het glasvezelnetwerk over een infrastructuur die alle ICT-toepassingen ondersteunt. KPN biedt binnenkort ook bellen via deze glasvezelverbinding aan. Indien u als ondernemer belangstelling heeft voor een glasvezelverbinding, kunt u terecht bij IP Visie in Etten-Leur (www.ipvisie.com)

Veiligheid

De beveiliging van bedrijventerrein Vosdonk is geregeld via de Stichting Surveillance Vosdonk (SSV), waarin de ingeschreven bedrijven samenwerken om de veiligheid voor goederen en personen te bevorderen. Bij de aankoop van bouwgrond verplicht u zich deel te nemen in de beveiligings- en surveillanceovereenkomst.

Het bedrijventerrein Vosdonk heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO-B) behaald. Het KVO-B is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties als een middel om een sociaal en fysiek veilige omgeving voor ondernemers te bevorderen en om de kwaliteit van de veiligheid te waarborgen en te continueren. Het behalen van het KVO-B is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van de Industriële Kring Etten-Leur, Stichting Surveillance Vosdonk, Kamer van Koophandel, MKB Nederland, Politie Midden- en West-Brabant, Brandweer en Gemeente Etten-Leur.

Zoeken