Asbestdakenverbod 2024

De rijksoverheid gaat naar verwachting vanaf 31 december 2024 een verbod invoeren op asbestdaken. Op 16 oktober 2018 nam de Tweede Kamer hiervoor een wetsvoorstel aan. Na 31 december 2024 moeten alle gemeenten dit verbod handhaven. Via een lokale en regionale aanpak willen we nu al asbestsaneringen van daken stimuleren. Dit willen we bereiken door onder andere meer kenbaarheid te geven aan de beschikbare subsidie, doelgroepgerichte aanpak en het organiseren van een collectieve saneringsactie. Bijvoorbeeld door de asbestdakenkaarten, maar ook door collectieve sanering.

Collectieve sanering
Samen met de regio organiseert de gemeente Etten-Leur in 2019 een regionale collectieve asbest saneringsactie. Het doel van een collectieve sanering is om eigenaren te ontlasten en tegen een scherpere prijs het asbesthoudende golfplatendak te laten saneren en een nieuw dak aan te brengen. Helaas zijn niet alle asbesthoudende daken geschikt voor deze collectieve sanering. Grote oppervlakten en asbesthoudende dakleien zijn bijvoorbeeld niet geschikt. Meer informatie hierover volgt in 2019.

Zoeken