Raadsinformatie nu makkelijker vindbaar en geschikt voor publicatie via apps

Etten-Leur publiceert raadsinformatie als open data voor de gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen doet de gemeente Etten-Leur mee met het project Open Raadsinformatie. Net als ruim honderd andere gemeenten in Nederland stelt Etten-Leur haar  raadsinformatie beschikbaar als open data. Burgemeester de Vries: “Zoals ik bij mijn aantreden al aangaf vind ik betrouwbaarheid en transparantie erg belangrijk. Ik ben blij dat de gemeente Etten-Leur met deze pilot onze raadsinformatie nog beter doorzoekbaar en toegankelijk maakt. Dit is een volgende stap naar een meer open overheid.” 

Open Raadsinformatie is het project waarmee gemeenten alle documenten van de gemeenteraad – besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken – eenvoudig en collectief toegankelijk maken. Deze data is daarmee beschikbaar voor toepassingen, zoals apps. De eerste app die hier gebruik van maakt, WaarOverheid, wordt op 22 februari gelanceerd.

Lokale democratie versterken

Inwoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren, journalisten, wetenschappers en alle andere geïnteresseerden kunnen met Open Raadsinfo laagdrempelig nagaan wat er in gemeenten speelt rond een bepaald thema. Landelijk, regionaal, per gemeente of zelfs per wijk. Dit project is in 2015 gestart door vijf gemeenten: Heerde, Oude IJsselstreek, Den Helder, Utrecht en Almere. Het is gefaciliteerd door VNG Realisatie en uitgevoerd met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel is het versterken van de lokale democratie.

Herbruikbaar

De raadsinformatie was al openbaar, maar uitsluitend per gemeente beschikbaar en vaak niet eenvoudig te vinden of te hergebruiken. Van 102 gemeenten - waaronder Amsterdam en Utrecht, maar ook kleinere gemeenten als Binnenmaas en Dongen - zijn alle raadsstukken nu te vinden op de website van Open Raadsinformatie: http://zoek.openraadsinformatie.nl/. Deze documenten zijn beschikbaar als open data: gestandaardiseerd en herbruikbaar. Zo kunnen app-bouwers, websites, media en andere partijen de informatie snel en makkelijk gebruiken en publiceren.

WaarOverheid app

Om de mogelijkheden van de open raadsinformatie te verkennen, organiseerde VNG Realisatie in 2017 een wedstrijd om de beste app te ontwikkelen: de App Challenge Open Raadsinformatie. De eerste prijs ging naar de webapp WaarOverheid van ontwikkelaar Qollap, die raadsinformatie op basis van slimme algoritmen op de landkaart plaatst. Zo kunnen inwoners zien wat er speelt in hun buurt – of in een heel andere buurt. Met het prijzengeld werd de app de afgelopen tijd verder ontwikkeld. Op 22 februari – in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart - zal WaarOverheid gelanceerd worden en voor iedereen te gebruiken zijn. Alles over de app WaarOverheid vind je op https://waaroverheid.nl/.

Open Raadsinformatie is een onderdeel van de Digitale Agenda 2020 van de VNG en het Actieplan Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Open State Foundation is mede-actiehouder vanuit het Actieplan Open Overheid en aanjager van het project Open Raadsinformatie.

Zoeken