Herontwikkeling voormalige locatie Het Kompas

Basisschool Het Kompas is verhuisd naar de brede school Sonate. Op de oude locatie, aan de Van Genkstraat, komen woningen. De gemeente wil hier de omwonenden bij betrekken, nog vóórdat de eerste plannen gemaakt zijn. Daarmee wordt dit project gebruikt als voorbeeld voor het werken volgens de Omgevingswet. Die wordt vanaf 2021 ingevoerd en gaat vooral over de leefomgeving.

Volop ruimte om mee te denken
Er bestaat voor de herontwikkeling van de voormalige Kompaslocatie nog geen uitgewerkt plan. Het werken volgens de Omgevingswet betekent dat er volop ruimte is om vanaf het begin over dit soort plannen mee te denken en samen tot ideeën te komen. 

Inloopavond
Op 27 november is de interactieve avond voor de omwonenden om mee te denken. Tijdens deze avond informeren wij omwonenden ook over de vervolgstappen voor dit project.

De programmaleider voor invoering van de Omgevingswet in de gemeente Etten-Leur neemt de omwonenden mee in de gezamenlijke zoektocht naar de herontwikkeling van de Kompaslocatie. Dit gebeurt op een speelse en interactieve manier. Het gaat daarbij vooral over de woningbouw en de inrichting van het openbaar gebied daar omheen.

Omgevingswet
Vanaf 2021 wordt de nieuwe wet voor de leefomgeving ingevoerd; de Omgevingswet. Deze zorgt er onder andere voor dat een idee of een aanvraag door de gemeente zo veel mogelijk in één keer aan alle regels wordt getoetst. Ook geeft de Omgevingswet de gemeente meer ruimte om mee te denken over initiatieven en om plannen mogelijk te maken.

Met de herontwikkeling van de Kompaslocatie wil de gemeente alvast ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze die de Omgevingswet vraagt.

Zoeken