Vervroegd afscheid voor wethouder Jan van Hal

Gezamenlijk persbericht van: gemeente Etten-Leur en CDA Etten-Leur

Het was een zware beslissing voor CDA-wethouder Jan van Hal: hij neemt afscheid van de gemeente Etten-Leur. Zijn gezondheid laat het niet toe dat hij zijn functie kan voortzetten met dezelfde bevlogenheid die de gemeente van hem gewend was.

“Het is een afscheid met pijn in het hart”, zegt Jan van Hal. “Bij de coalitievorming in het voorjaar van 2018 hebben we afgesproken dat ik mijn wethouderschap tot eind 2019 zou vervullen”. Helaas gooide gezondheidsperikelen roet in het eten. Hij heeft hard gewerkt aan zijn revalidatie, maar heeft nu toch de keuze moeten maken om zijn wethouderspost te verlaten: “Natuurlijk was ik dolgraag weer aan de slag gegaan, maar de adviezen van de artsen en de mensen om mij heen hebben me overtuigd. Het is een keuze met het verstand, niet vanuit het gevoel”.

Jan van Hal (75) kwam in 1990 voor het CDA in de gemeenteraad. Hij was 14 jaar fractievoorzitter en ruim 10 jaar wethouder. Als wethouder was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘Financiën’, ‘Grond en gebouwen’, ‘Verkeer en vervoer’ en ‘Cultuur, toerisme en recreatie’. Hij was betrokken bij vele succesvolle ontwikkelingen in Etten-Leur.

De gemeente zal Jan van Hal gaan missen. Mensen die met hem te maken hebben gehad – van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tot politiek en ambtenaren – roemen hem unaniem om zijn betrokkenheid, zijn rust en autoriteit. Hoe uiteenlopend zijn portefeuilles ook waren: Jan was op de hoogte van het reilen en zeilen binnen al zijn dossiers en vakgebieden. Met zijn brede netwerk en zijn kennis van de gemeente was hij een belangrijke toegevoegde waarde voor het college van B&W.

Tijdens zijn revalidatie stelde het CDA Jan Paantjens aan als tijdelijk waarnemer voor de portefeuilles van Jan van Hal. Het CDA bekijkt hoe de opvolging van Jan van Hal eruit moet zien, nu definitieve vervanging aan de orde is.

Natuurlijk wil de gemeente Etten-Leur iedereen die met Jan van Hal heeft samengewerkt in de gelegenheid stellen persoonlijk afscheid van hem te nemen. Hierover worden nog afspraken gemaakt.