Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling college van b&w 2018-2022 (versie september 2019) 

Wethouder Van Aert: 

 1. Openbaar gebied
 2. Verkeer en vervoer 
 3. Afval
 4. Onderwijs (onderwijsagenda)
 5. Sport
 6. Milieu en handhaving
 7. Natuur en duurzaamheid
 8. Grond en gebouwen (financieel toezicht)
 9. wijkwethouder: buitengebied, de Keen, Etten-Leur Noord, Grauwe Polder, Banakkers

Bij afwezigheid wordt wethouder Van Aert vervangen door wethouder De Weert.

Wethouder De Weert: 

 1. Cultuur, toerisme en recreatie (met uitzondering van Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur)
 2. Grond en gebouwen (met uitzondering van Van Goghkerk)
 3. Financiën 
 4. Ruimtelijke ordening en handhaving 
 5. Wonen 
 6. Onderwijs (financieel toezicht)
 7. Wijkwethouder: Hooghuis, Centrum Oost, Centrum West, Schoenmakershoek

Bij afwezigheid wordt wethouder De Weert vervangen door wethouder Vrolijk.

Wethouder Vrolijk: 

 1. Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 2. Jeugd en handhaving 
 3. Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 
 4. Economische Zaken 
 5. Wijkgericht werken 
 6. Wijkwethouder: de Hoge Neerstraat, de Grient, Sanderbanken, de Baai
 7. Van Goghkerk en Stichting Vincent Van Gogh Etten-Leur

Bij afwezigheid wordt wethouder Vrolijk vervangen door wethouder Van Aert.

Burgemeester: 

 1. Dienstverlening 
 2. Veiligheid en handhaving (coördinatie) 
 3. Communicatie en overheidsparticipatie 
 4. Personeel en Organisatie 
 5. Informatietechnologie 
 6. Samenwerking met andere Overheden 
 7. Bestuur en Integriteit