Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst nr. 9 - 2019

Datum: 28 februari 2019


Raadsinformatiebrief stand van zaken rond verkiezingen

We informeren de raad over de voortgang van de organisatie van de verkiezingen. Op woensdag 20 maart 2019 vinden tegelijkertijd de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en de algemene besturen van de Waterschappen plaats. Op donderdag 23 mei 2019 worden de Nederlandse leden van het Europees Parlement gekozen. Met de brief informeert het college de raad over de voorbereidingen voor deze dagen. Daarin staat onder andere het aantal stemlokalen (18 stuks) en de openingstijden. Ook wordt er aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de stemlokalen.

Beantwoorden raadsvragen Ons Etten-Leur over de evaluatieavond van het Van Bergenplein
Ons Etten-Leur stelde vragen over de evaluatieavond van het Van Bergenplein. Deze gingen over de aanleiding en het doel van de evaluatie, de plaats van de markt op de parkeerplaats, een verkeerstelling rondom het plein, het éénrichtingsverkeer en de in- en uitgang van de parkeerplaats. Deze vragen beantwoordt het college met een brief.
 

Beantwoorden raadsvragen Leefbaar Etten-Leur en D66 over groot onderhoud N640
Leefbaar Etten-Leur en D66 stelden vragen over het groot onderhoud aan de provinciale weg N640. Deze gingen onder andere over de inspraak en het betrekken van aanwonenden, de inloopavond, de betrokkenheid bij het proces en de klankbordgroep. Deze vragen beantwoordt het college met een brief.

Beantwoorden raadsvragen D66 over niet-commerciële evenementen voor jongeren
Het college antwoordt aan de raad dat er ambtelijk inmiddels een eerste verkennend gesprek met het Jongerenplatform Etten-Leur (JPEL) heeft plaats gevonden over de mogelijkheden tot niet-commerciële evenementen voor jongeren van Etten-Leur.

Aanwezigheid van B & W collegeleden
 

WEEK 10

WANNEER

WAT

WAAR

WIE

Maandag 4 maart

11.00 uur

Brunch college B&W en Leurse Leut

Café Hof van Holland

Burgemeester De Vries

Wethouder Van Aert

Wethouder Van der Bijl

Maandag
4 maart

13.00 uur

MaMi Spektakel

Markt

Burgemeester De Vries en Jeugdburgemeester Indy van Dongen, wethouder Van Aert en wethouder
Van der Bijl

Dinsdag
5 maart

14.00 uur

Carnaval 50+

Nieuwe Nobelaer

Burgemeester De Vries

Wethouder Van Aert

Dinsdag
5 maart

23.11 uur

Verbranden van Ut Menneke

Markt

Burgemeester De Vries

Donderdag
7 maart

13.30 uur

Ontmoeting Vrouwen van Nu

De Linde

Burgemeester De Vries

 

Donderdag
7 maart

15.00 uur

Opening expositie Religie door de eeuwen heen

Van Gogh Kerk

Burgemeester De Vries

 

Vrijdag
8 maart

13.00 uur

NL Vitaal

Werkspoorkathedraal Utrecht

Wethouder Kees van Aert

Zaterdag 
9 maart

16.00 uur

Opening expositie Vernissage

Galerij Vermeulen

Wethouder Van der Bijl