Openbare besluitenlijst college van B&W van 22 februari 2019

Openbare besluitenlijst nr. 8 - 2019
Datum: 22 februari 2019

Rapportage Burgerpeiling 2018 WaarStaatJeGemeente
In de periode november-december 2018 heeft de gemeente Etten-Leur, net als in voorgaande jaren, deelgenomen aan de Burgerpeiling van ‘WaarStaatJeGemeente’ (WSJG). In dit onderzoek is met behulp van een papieren en online standaardvragenlijst onderzocht hoe de prestaties van de gemeente worden gewaardeerd door onze inwoners. De resultaten van dit onderzoek worden beschreven in het rapport: ‘Waar staat de gemeente Etten-Leur? Het college neemt kennis van de rapportage Burgerpeiling 2018 en betrekt dit bij de beleidsvorming en beleidsevaluatie.

Digitaal Opkoopregister
Het college neemt kennis van het burgemeestersbesluit. Dit burgemeesterbesluit bevat de volgende punten: Het digitaal opkoopregister aan te wijzen voor handelaren als een door de burgemeester gewaarmerkt register. Aan te sluiten bij regionale samenwerking en ketenpartners. Het digitale opkoopregister te implementeren en te controleren en handhaven waar nodig.

Vaststellen 3e wijziging van de Legesverordening Etten-Leur 2019
Het college besluit de Verordening tot 3e wijziging van de Legesverordening Etten-Leur 2019 vast te stellen. Het tarief voor het bezorgen van reisdocumenten, identiteitskaarten en rijbewijzen wordt bepaald op € 7,50. Als er meerdere documenten gelijktijdig op hetzelfde adres worden bezorgd, kost dit maximaal € 15,00.

Kunstwerk Gerrit de Morée
De firma Maas-Jacobs en de gemeente Etten-Leur onderzoeken of het mogelijk is om het kunstwerk ‘Kindercarnaval’ van Gerrit de Morée te plaatsen in de nieuw te realiseren Nieuwe Nobelaer. Het kunstwerk heeft eerder in basisschool D’n Overkant gehangen. Het is bij aankoop van het pand zorgvuldig verwijderd en opgeslagen in een loods. De Nieuwe Nobelaer staat in principe positief tegenover het initiatief, maar gezien de omvang van het kunstwerk (4 x 1.60 meter) moet worden bezien of het kunstwerk daadwerkelijk een plaatsje in het nieuwe cultuurcentrum kan krijgen. 

Dienstverleningsovereenkomst 2019 WVS-groep
WVS-groep voert in opdracht van de gemeente Etten-Leur de Wet sociale werkvoorziening uit. Daarmee wordt gesubsidieerde werkgelegenheid gecreëerd voor personen met een arbeidsbeperking. Voor deze opdracht sluiten de gemeente Etten-Leur en WVS-groep jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.  

Aanwezigheid van B & W collegeleden
 

WEEK 9

WANNEER

WAT

WAAR

WIE

Vrijdag 1 maart

19.45 uur

Sleuteloverdracht
De Stijloren

Bordes Oude Raadhuis Markt

Gehele college en Jeugdburgemeester Indy van Dongen

Zaterdag 2 maart

14.49 uur

Intocht Prins Adrijaon
en aansluitend sleuteloverdracht en kinderoptocht

Van Bergenplein 
Voor het Trouwkerkje

Burgemeester De Vries en Jeugdburgemeester Indy van Dongen
Wethouder Van Aert

Zaterdag 2 maart

17.00 uur

Confrontatie B&W en
De Stijloren

Café Marktzicht

Burgemeester De Vries
Wethouder Van Aert
Wethouder Van der Bijl

Zondag 3 maart

13.30 uur

Officieel moment 50e Grote Optocht Stichting Carnavals Optocht (SCO)

Leur

Burgemeester De Vries
Wethouder Van Aert

Maandag 4 maart

11.00 uur

Brunch college B&W en Leurse Leut

Café Hof van Holland

Burgemeester De Vries
Wethouder Van Aert
Wethouder Van der Bijl

Maandag 4 maart

13.00 uur

MaMi Spektakel

Markt

Gehele college en 
Jeugdburgemeester Indy van Dongen

Dinsdag 5 maart

14.00 uur

Carnaval 50+

Nieuwe Nobelaer

Burgemeester De Vries
Wethouder Van Aert

Dinsdag 5 maart

23.11 uur

Verbranden van Ut Menneke

Markt

Burgemeester De Vries