Een volmacht als u niet zelf kun stemmen

Op woensdag 21 maart vindt de verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaats. In de week van 19 tot en met 23 februari worden de stempassen in Etten-Leur verspreid. Met deze stempas én met een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar is verlopen, kunt u op 21 maart aanstaande in ieder stemlokaal in Etten-Leur uw stem uitbrengen.

Wat als u zelf niet kunt gaan stemmen op 21 maart?

Als u op 21 maart aanstaande niet in de gemeente Etten-Leur bent, of om een andere reden niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  • Zelf uw stempas omzetten in een volmachtbewijs.

Op de achterkant van uw stempas kunt u aangeven dat u een gemachtigde namens u wilt laten stemmen. De persoon die u machtigt, moet zelf ook een stempas van de gemeente Etten-Leur hebben ontvangen en kan tegelijk met zijn eigen stem maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Op de achterkant van uw stempas vult u de gegevens van uw gemachtigde in. Vervolgens zetten zowel u als uw gemachtigde een handtekening. Uw gemachtigde moet in het stemlokaal, naast de eigen stempas en de volmacht(en), een kopie van uw identiteitsbewijs (niet langer dan 5 jaar verlopen) laten zien. Dit mag ook een foto zijn van het betreffende document op een smartphone of tablet. Geef uw stempas alleen aan een ander mee nadat u zelf heeft ingevuld wie er voor u gaat stemmen.

  • Schriftelijk een volmachtbewijs aanvragen.

Als u dat wenst kunt u schriftelijk een zogeheten volmachtbewijs aanvragen. De persoon die u machtigt kan tegelijk met zijn eigen stem maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen.

De benodigde formulieren hiervoor kunt u krijgen bij het team Publiekszaken in het Stadskantoor. U kunt deze formulieren uiteraard ook telefonisch opvragen via telefoonnummer 14076. Op het formulier vermeldt u uw eigen gegevens en die van uw gemachtigde. Daarna ondertekenen zowel u als uw gemachtigde het formulier. Het ingevulde formulier kunt u samen met uw stempas (als u die al heeft ontvangen) sturen naar: Gemeente Etten-Leur, t.a.v. bureau Verkiezingen, antwoordnummer 4, 4870 VB Etten-Leur. Als het verzoek kan worden ingewilligd, dan krijgt uw gemachtigde een speciaal volmachtbewijs toegezonden, waarmee hij tegelijk met zijn eigen stem ook namens u een stem kan uitbrengen. Het indienen van een schriftelijk verzoek is mogelijk tot en met vrijdag 16 maart 2018.

Meer informatie over de verkiezingen

Alle informatie over de gemeenteraadsverkiezing kunt u terugvinden op de website van de Gemeente Etten-Leur. Telefonische vragen kunt u stellen via 14076.

 

Zoeken