Portefeuilleverdeling

College van b&w Etten-LeurPortefeuilleverdeling 2018-2022

Wethouder Van Aert: 
1) Openbaar gebied
2) Verkeer en vervoer 
3) Afval
4) Onderwijs 
5) Sport
6) Milieu en handhaving
7) Natuur en duurzaamheid
8) Grond en gebouwen (financieel toezicht)
9) wijkwethouder: buitengebied, de Keen, Etten-Leur Noord, Grauwe Polder, Banakkers

Wethouder Van Hal: 
1) Cultuur, toerisme en recreatie 
2) Grond en gebouwen 
3) Financiën 
4) Ruimtelijke ordening en handhaving 
5) Wonen 
6) Onderwijs (financieel toezicht)
7) Wijkwethouder: Hooghuis, Centrum Oost, Centrum West, Schoenmakershoek

Wethouder Van der Bijl: 
1) Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
2)Jeugd en handhaving 
3) Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 
4) Economische Zaken 
5) Wijkgericht werken 
6) Wijkwethouder: de Hoge Neerstraat, de Grient, Sanderbanken, de Baai

Burgemeester: 
1) Dienstverlening 
2) Veiligheid en handhaving (coördinatie) 
3) Communicatie en overheidsparticipatie 
4) Personeel en Organisatie 
5) Informatietechnologie 
6) Samenwerking met andere Overheden 
7) Bestuur en Integriteit

 

Zoeken