Aanbesteding exploitatie nieuwe zwembad

De aanbesteding van de exploitatie van het nieuwe zwembad is gewonnen door Sportfondsen bv. Daarmee is er sprake van een voorlopige gunning.

Als binnen de bezwarenperiode( 20 werkdagen) geen bezwaren tegen deze gunning worden ingediend en er geen andere juridisch bezwaren zijn, is de gunning definitief. De exploitatie start bij oplevering van het nieuwe zwembad. Dit is naar verwachting medio 2018.

We zijn blij met deze goede partij en kijken vol vertrouwen uit naar een fijne samenwerking. 

Zwemmen

Zoeken