Verkeersmaatregelen kermis Etten-Leur Noord

Van 15 t/m 19 september 2017 vindt de kermis in Etten-Leur Noord plaats. Hiervoor zijn de volgende tijdelijke verkeersmaatregel getroffen:

  1. De volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer van 14 september vanaf 05.00 uur tot 20 september tot 18.00 uur.
  • Lange Brugstraat (gedeelte Domineesgang – Van Bergenplein);
  • Korte Brugstraat (gedeelte Van Bergenplein – Korte Brugstraat ter hoogte van nummer 10);
  • Van Bergenplein en de parkeerplaats (gedeelte Geerkade – Van Bergenplein ter hoogte van nummer 9);
  • Geerkade (gedeelte Boeieraak – Van Bergenplein).

Dit geldt niet voor voetgangers en hulpverleningsvoertuigen.

  1. Op 13 september vanaf 18.00 uur tot 20 september tot 18.00 uur is het eerste parkeervak van de parkeerplaats aan het Van Bergenplein afgesloten voor alle verkeer. Dit geldt niet voor voetgangers en hulpverleningsvoertuigen.
  2.  Er geldt een parkeerverbod voor de onder a. en b. genoemde locaties en periodes;. Dit verbod geldt niet voor hulpverleningsvoertuigen.

De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn aangegeven met borden.

Zoeken