Instructie voor verkeersregelaars via e-learning

Bij steeds meer evenementen dienen er bevoegde verkeersregelaars aanwezig te zijn om mede voor een goede verkeersregeling te zorgen. Om als verkeersregelaar op te mogen treden, moet een instructie zijn gevolgd en moet de verkeersregelaar zijn aangesteld door de burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvindt. De instructie gaat via internet, de zogenaamde e-learning. Het advies is om ruim op tijd met de instructie te starten.

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. De organisatie van het evenement vraagt via de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL), http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/, een code aan.
  2. Er dient een keuze gemaakt te worden uit de twee soorten instructies: een instructie om eenmalig op te treden tijdens een evenement in Etten-Leur of een instructie waarna bij alle evenementen in Etten-Leur (na verkrijging van de aanstellingspas) gedurende maximaal 1 jaar mag worden opgetreden.
  3. De organisatie en de verkeersregelaars registreren zich met de code op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart.
  4. Na het volgen van de instructie dient een toets afgelegd te worden.
  5. Als de toets met goed gevolg is afgelegd, is het mogelijk daarvan een certificaat te printen.
  6. Voor de aanstelling van maximaal 1 jaar kan een aanstellingspas worden aangevraagd. Met deze pas kan men gedurende 1 jaar als verkeersregelaar optreden bij evenementen die in Etten-Leur plaatsvinden. Op de aanstellingspas is aangegeven tot wanneer de aanstelling geldig is en de verkeersregelaar dus bevoegd is om het verkeer tijdens evenementen te regelen. Tijdens het uitvoeren van de taak als verkeersregelaar moet men de pas bij zich dragen. De aanstellingspassen worden naar de gemeente verzonden. De aanstellingspassen en de aanstellingsbesluiten worden naar de verkeersregelaars verzonden.
  7. Voor de aanstelling van de verkeersregelaars om eenmalig tijdens een evenement in Etten-Leur op te treden, wordt een apart aanstellingsbesluit afgegeven aan de organisatie.
  8. Vooraf aan het evenement moeten alle evenementenverkeersregelaars een post-taak instructie krijgen.
  9. Verkeersregelaars dienen de voorgeschreven verkeersregelaarshes te dragen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de e-learning en/of de aanstellingspas.

Nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de instructie, dan kunt u hiervoor contact opnemen met SVNL via 030 8200361 of de informatie op de website  http://www.verkeersregelaarsexamen.nl/ raadplegen . Heeft u nog vragen over uw evenement en/of de aanstelling van de verkeersregelaars, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Etten-Leur via 14 076 of via apv@etten-leur.nl.

Evenement

Zoeken