Uittreksel Basisregistratie Personen ( BRP)

uittreksel

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Etten-Leur bent ingeschreven. Het bevat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan.

Machtiging

uittreksel

Een Uittreksel Basisregistratie Personen kan ook via een machtiging worden aangevraagd.
Een schriftelijke machtiging is verplicht in de volgende situaties:

  • Personen die samenwonen.
  • Ouders, verzorgers of voogden en andere gezinsleden, bijv. broer, zus  voor kinderen vanaf 16 jaar.
  • Anderen (niet gezinsleden) van aanvrager,ongeacht leeftijd van aanvrager.
  • Onder curatele gestelde personen (machtiging van curatoren).

Download het formulier voor een schriftelijke machtiging aan de rechterzijde van deze pagina.

Kosten

euroteken

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP): € 10,50

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs;
  • indien van toepassing het machtigingsformulier. Neemt u dan ook een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee.

Aanvragen

contactpersoon

U kunt een uittreksel online of in de publiekshal aanvragen. Als u het uittreksel online aanvraagt, krijgt u het (papieren) uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. Bij een aanvraag in de publiekshal kunt u het uittreksel direct meenemen. Online aanvragen kan via het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Wilt u graag het uittreksel persoonlijk aan komen vragen, dan adviseren wij u om een afspraak te maken. Dan bent u snel aan de beurt. U vindt het webformulier om een afspraak te maken rechts op deze pagina.U kunt natuurlijk ook zonder afspraak langskomen. Kijkt u hier voor onze openingstijden
 

Zoeken