Subsidie en/of ondersteuning aanvragen

euroteken

Subsidie- en ondersteuningsbeleid 

De gemeente heeft een nieuw subsidie- en ondersteuningsbeleid! Dat kwam samen met de subsidieontvangers tot stand. Begin 2016 voerden we gesprekken met nagenoeg alle subsidieontvangers. Met de informatie uit deze gesprekken maakten we het nieuwe subsidiebeleid. De uitvoering start in 2017. Subsidie aanvragen kunt u vanaf nu.

verordening

Nieuwe subsidieverordening

De gemeenteraad stelde een nieuwe subsidieverordening vast. Met de nieuwe verordening sluiten we nóg meer aan bij de activiteiten die inwoners zelf organiseren om actief en fijn te leven in Etten-Leur. De bedoeling van de nieuwe verordening is het ondersteunen van activiteiten die goed zijn voor Etten-Leur en haar inwoners. Dit kan alleen door samen regelmatig in gesprek te zijn (voorafgaand aan de subsidieaanvraag, in plaats van vooral op de verantwoording achteraf in te gaan). Door het contact vooraf weten we wat het gewenste effect van de activiteit is. En zo is er duidelijkheid over welke ondersteuning er mogelijk en nodig is. 

Van zorgen voor, naar zorgen dat…

In het nieuwe subsidiebeleid gaan we jaarlijks bij indiening van de subsidie, in gesprek met de organisatie. We stellen dan steeds de vragen: Wat kun je zelf? (eigen vermogen, entree, sponsoring),  Wat kun je samen? (Samen inkopen, samen kennis delen, samen organiseren, samen vrijwilligers uitwisselen) en welke ondersteuning, in de breedste zin van het woord, verwacht de organisatie van de gemeente?

uitroepteken

Maatwerk en samenwerking

Subsidieontvangers gaven in de gesprekken die we met hen voerden aan niet enkel in geld, maar juist bijvoorbeeld in organisatie, logistiek of bestuur ondersteuning te wensen. We werken volgens de principes van eigen kracht en samenwerking. De nieuwe manier van subsidie verstrekken vraagt om maatwerk, binnen open subsidieregelingen. Iedere vereniging heeft iets anders nodig om te kunnen floreren. Wat dat voor jouw vereniging is, is onderwerp binnen de gesprekken die je met de gemeente voert.

Subsidie of ondersteuning aanvragen

De hoofdlijnen van het subsidieproces staan in de Algemene Subsidieverordening. Binnen de algemene subsidieverordening toetsen we aanvraag op:

 1. Maakt de subsidie/ondersteuning  maatschappelijke effecten en gemeentelijke beleidsdoelen mogelijk (zie algemene lijst maatschappelijke effecten);
 2. Wat is de eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de organisaties: als uitgangspunt gaat daarom gelden dat organisaties die beschikken over voldoende eigen (financiële) middelen en mogelijkheden, primair zelf de activiteiten en initiatieven bekostigen. Ook worden er afspraken gemaakt over de vorming van de reserve;
 3. Bevordert de subsidie/ondersteuning samenwerking tussen de organisaties.

De uitwerking staat in de subsidieregelingen. Binnen de subsidieregel toetsen we de aanvraag op:

 1. Voldoet deze aan de desbetreffende subsidieregel?
 2. Voldoet deze aan de specifiek benoemde maatschappelijke effecten?
 3. Voldoet deze aan de specifiek genoemde  kosten/ ondersteuning die voor subsidie in aanmerking komen?

Je vindt de subsidieverordening, de desbetreffende subsidieregels en het overzicht van de maatschappelijke effecten aan de rechterzijde van deze pagina.

link naar webformulier

Aanvraagformulier

Je kunt aan de rechterzijde van deze pagina het aanvraagformulier downloaden. Het formulier bestaat uit de volgende stappen:

 1. Voor welke activiteit vraag je aan?
 2. Wat is het maatschappelijk effect van deze activiteit?
 3. Hier worden de vragen gesteld: Wat kun je zelf? (eigen vermogen, entree, sponsoring).Wat kun je samen? (samen inkopen, samen kennis delen, samen organiseren, samen vrijwilligers uitwisselen) en welke ondersteuning, in de breedste zin van het woord, verwacht je van de gemeente? ( Is dit geld of iets anders?). Welke ondersteuning of welk bedrag vraag  je aan?
 4. Tot slot stellen we je de vraag: Wat was eind kwartaal 2 het saldo van de rekeningen van je organisatie: Wat is de bestemming van deze saldi?
 5. Onderbouw je aanvraag met de aangegeven stukken.

De structurele aanvraag van je organisatie verwachten we vóór 1 oktober 2016.
Een aanvraag voor een specifieke activiteit kun je tot 8 weken van tevoren doen. Je ontvangt binnen 2 weken bericht of de subsidie of ondersteuning wordt toegekend.

Je kunt het ingevulde aanvraagformulier inscannen en vervolgens mailen naar info@etten-leur.nl . Hierdoor kan het aanvraagformulier worden geregistreerd in het postregistratie-systeem.
Daarnaast hebben wij het e-mailadres: subsidie@etten-leur.nl. Dit e-mailadres kun je gebruiken voor bijvoorbeeld (ontvangst)bevestigingen of voor het verzenden van aanvullende documenten.
Voor vragen en/ of assistentie bij het invullen van de aanvraag, kun je contact opnemen met je contactpersoon. Zie hieronder het overzicht: 

Beleidsveld

Accounthouder

Mail

Telefoon

Adviesorganen en zorg

Ria Pluk

Ria.Pluk@etten-leur.nl

076-5024273

Cultuur

Natasja van der Sluis - Rosier

Natasja.Rosier@etten-leur.nl

076-5024459

Internationale betrekkingen

Astrid Adriaansen/Mariëtte van Dueren – Den Hollander

Astrid.Adriaansen@etten-leur.nl

 

Mariette.Verhoef@etten-leur.nl

076-5024294

Jeugd- en Jongerenwerk

Thomas Melisse

Thomas.Melisse@etten-leur.nl

076-5024282

Monumenten

Cynthia van Dongen-Soeters

Cynthia.vanDongen-Soeters@etten-leur.nl

076-5024253

Sport

Ad de Jong

Ad.deJong@etten-leur.nl

076-5024236

Verkeer

Kitty van Baaren

Kitty.vanBaaren@etten-leur.nl 

076-5024205

Vangnetfonds/ Minimabeleid

Frank Theys

Frank.Theys@etten-leur.nl

 

076-5024341

Vogel- en natuurbescherming

Ludo van Beckhoven

Ludo.vanBeckhoven@etten-leur.nl

 

 

076-5024335

Wijk, buurtschappen en seniorenverenigingen

Astrid Adriaansen/

Wijkmanagers

 

Astrid.Adriaansen@etten-leur.nl

076-5024294

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Aanvraagformulier Subsidie en of Ondersteuning

26 juli 2016, pdf, 523kB

Download dit bestand

Algemene Subsidieverordening

26 juli 2016, pdf, 417kB

Download dit bestand

Subsidieplafonds 2017

21 december 2016, pdf, 34kB

Download dit bestand

Overzicht maatschappelijke effecten

26 juli 2016, pdf, 303kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Adviesorganen

26 juli 2016, pdf, 183kB

Download dit bestand

Subsidieregel Cultuur

26 juli 2016, pdf, 418kB

Download dit bestand

Subsidieregel Informele Zorg

26 juli 2016, pdf, 187kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Internationale Samenwerking

26 juli 2016, pdf, 342kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Maatschappelijke Hulpverlening

26 juli 2016, pdf, 187kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Sociaal Cultureel Werk

26 juli 2016, pdf, 261kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Sport

26 juli 2016, pdf, 371kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Sporten voor Mensen met een Beperking

26 juli 2016, pdf, 273kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Vangnetfonds

26 juli 2016, pdf, 261kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Vogel- en Natuurbescherming

26 juli 2016, pdf, 333kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Wijkverenigingen- Buurtschappen- Seniorenverenigingen

26 juli 2016, pdf, 386kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Organisatie Woonconsumenten

26 juli 2016, pdf, 185kB

Download dit bestand

Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten

21 december 2016, pdf, 322kB

Download dit bestand

Zoeken