Geboorte

ster
Binnen drie dagen na de dag van geboorte dient u aangifte te doen in de gemeente waar het kind geboren is. Als de laatste dag op een feestdag of in het weekend valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen. Voor meer informatie over wie er geboorteaangifte mag of moet doen kijkt u op de website van Rijksoverheid.nl 

Naamskeuze

U mag de achternaam kiezen van uzelf of van uw partner. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden. Maakt u geen keuze, dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie. Voor meer uitleg en informatie over dit onderwerp kijkt u op de website van de Rijksoverheid

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van aangever;
  • een bewijs van geboorte van de verloskundige;
  • wanneer u niet gehuwd bent, een afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend (zie Erkenning (ongeboren) kind). Als het kind niet erkend is, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 076.
  • Als u een trouwboekje of een partnerschapboekje heeft, kunt u uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar is niet verplicht.

Afschrift / uittreksel uit het geboorteregister
Wanneer u een afschrift of uittreksel uit het geboorteregister wenst, kijkt u dan bij het product 'Uittreksel Burgerlijke Stand'.

 

Kosten van de geboorteaangifte

euroteken

Aan de geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u kosten als u een afschrift van de geboorteakte wilt.

Tijdstippen voor geboorteaangifte

contactpersoon

Wij adviseren u om een afspraak te maken voor de geboorteaangifte. Dan bent u snel aan de beurt. Belt u hiervoor met ons vijfcijferige telefoonnummer 14 076. U kunt natuurlijk ook zonder afspraak langskomen. Kijkt u hier voor onze openingstijden

 

 

 

Zoeken