Overlijden en begraafplaatsen

document

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Bijna altijd regelt de uitvaartverzorger dit. Deze zorgt ook voor de benodigde documenten bij de aangifte. Wilt u het zelf regelen, neem dan contact op met de gemeente via het algemene nummer 14076. Voor meer algemene informatie hierover kunt u kijken op de website van de rijksoverheid, de uitvaartinformatiehulplijn en op de website van uitvaart.nl

Afschrift / uittreksel uit het overlijdensregister

Wanneer u een afschrift of uittreksel uit het Overlijdensregister wenst, kijkt u dan bij het product 'Uittreksel Burgerlijke Stand'

Informatie voor uitvaartverzorgers

apenstaartje
Aangiften van overlijden kunnen worden gemaild naar info@etten-leur.nl of faxen naar 076-5033880

Begraafplaatsen

De overledene dient uiterlijk de zesde werkdag na overlijden, begraven of gecremeerd te worden. In Etten-leur zijn 3 gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Algemene begraafplaats Zundertseweg
  • Begraafplaats Stationsstraat
  • Begraafplaats Roosendaalseweg (Binnentuin)

Op de begraafplaats in de Stationsstraat en de begraafplaats aan de Roosendaalseweg, vinden geen begrafenissen meer plaats.

Gemeente inventariseert momenteel op de begraafplaatsen Binnentuin en Stationsstraat

Kijkt u hier voor meer informatie over deze inventarisatie  
Wilt u zich opgeven als contactpersoon, dan kunt u dit doen door het reactieformulier aan de rechterzijde van deze pagina te downloaden en in te vullen. Hierop staat aangegeven hoe u dit formulier kunt retourneren.   


Grafrechten

euroteken

De nota van de grafrechten wordt toegestuurd door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). De grafrechten dienen betaald te worden in twee gelijke termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden na de eerste vervaldatum.
Kijkt u voor een overzicht van de grafrechten en overige kosten op het Tarievenoverzicht 2017 Begraafplaatsen van de Gemeente Etten-Leur 

Openingstijden Begraafplaatsen

uitroepteken
Stationsstraat: geen sluitingstijd

Roosendaalseweg / Zundertseweg

  • Tijdens de wintertijd van 08.00uur tot 18.00uur
  • Tijdens de zomertijd: van 08.00uur tot 21.00uur

Wilt u buiten deze openingstijden toegang tot de begraafplaats, dan kunt u in het stadskantoor hiervoor een sleutel afhalen. Hier zijn kosten / een borg aan verbonden.

 

Voor meer plaatselijke informatie over het begraven/ cremeren in de gemeente Etten-Leur kijkt u op de Beheersverordening Begraafplaatsen Gemeente Etten-Leur 

Voor nadere regels omtrent de grafbedekkingen kunt u het document downloaden aan de rechterzijde van deze pagina 
 

Nadere regels Begraafplaatsen 2017

04 januari 2017, pdf, 174kB

Download dit bestand

Begraafplaats, reactieformulier nabestaanden

11 maart 2016, pdf, 190kB

Download dit bestand

Zoeken