Leerlingenvervoer

schoolsymbool

De regeling voor het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die om een of andere reden niet een school om de hoek kunnen bezoeken. Hierdoor moeten ze vaak verder reizen. Niet alle leerlingen komen in aanmerking voor bekostiging van de vervoerskosten. Er moet iets speciaals aan de hand zijn, waardoor uw kind niet naar de school om de hoek kan. In sommige gevallen dient u wel rekening te houden met een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw gezinsinkomen. Het uitgangspunt is openbaar vervoer. Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

 • scholen voor voortgezet speciaal onderwijs;
 • scholen voor speciaal basisonderwijs;
 • scholen voor basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in Etten-Leur aanwezig zijn;
 • scholen voor voortgezet onderwijs, voor zover uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer naar school kan
 • Internationale schakelklas (ISK)

De regeling geldt niet voor een bepaalde onderwijskundige richting zoals Jenaplan, Montessori, Leonardoschool en Dalton. Ook niet als u dit schooladvies voor uw kind heeft gekregen.

Zie: Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 30-03 primair onderwijs

Aanmelding

formulier

 • Bij de gemeente kunt u zowel digitaal als schriftelijk een verzoek indienen om vergoeding van de kosten. De snelste manier voor u is om het verzoek via het webformulier in te dienen. Per schooljaar moet u dat voor 1 juni doen. U vindt deze formulieren aan de rechterzijde van deze pagina.
 • De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer.
 • De gemeente stuurt u  binnen 8 weken een brief waarin staat of u recht heeft op een vervoersvergoeding en welke vorm van vervoerskosten u vergoed krijgt.
   

OV Project zelfstandig reizen  met de ‘Voor elkaar Pas’ van Arriva

Ook in het komende schooljaar 2016-2017 starten wij met een nieuw project zelfstandig reizen om jongeren met een beperking zelfstandig deel te laten nemen aan het verkeer.

Hoe werkt het project in het kort?

Gemeente Etten-Leur biedt:

 • De kinderen de kans om te leren reizen onder begeleiding van een ouder, familielid of een ander vertrouwd persoon.
 • Een busabonnement voor het kind.

Arriva biedt:

 • Een folder met een volledige route van huis naar school. Hierin staat welke bus de leerling moet nemen en waar de leerling moet uitstappen
 • de begeleider van het kind gratis reizen aan
 • ondersteuning in de Arriva store/Servicepunt NS op station Breda als een kind dat nodig heeft. Tevens worden de chauffeurs van Arriva op de hoogte gesteld dat een leerling deelneemt aan het project.

Samen willen we een omslag van denken in het verkeer en vervoer teweeg brengen, zodat jongeren, ouders en schoolleiding niet ‘automatisch’ denken aan speciaal vervoer. De ervaring leert namelijk dat zelfstandig reizen voor veel jongeren met een beperking wel degelijk een optie is! Als je zelfstandig kunt reizen, heb je meer regie over je leven. Je ontmoet andere mensen, je maakt onderdeel uit van de samenleving.

Nog geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en toch meedoen? Dat kan! Aanmelden kan door contact op te nemen met mevrouw Laila Airaki van de Gemeente Etten-Leur (laila.airaki@Etten-Leur.nl) of via het vijfcijferige telefoonnummer 14076 van de Gemeente Etten-Leur.

Hoe werkt een OV-chipkaart?

Wilt u weten hoe een OV-chipkaart werkt? Kijkt u dan op de website van ov-chipkaart.nl
 

 

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2016-2017

leerlingenvervoer mutatieformulier

15 april 2015, pdf, 107kB

Download dit bestand

leerlingenvervoer declaratieformulier

15 april 2015, pdf, 323kB

Download dit bestand

Zoeken