Het schoenendoos-project, om het gemakkelijk te maken

Schoenendozen hebben soms een tweede leven. Het zijn ideale dozen voor het opbergen van niet dagelijkse spullen op zolder, in de bijkeuken of in een lege kast. Foto’s van vroeger, kinderspeelgoed waaraan men gehecht is, breinaalden en restjes wol: ideaal voor de schoenendoos! Maar het is ook niet ongebruikelijk dat een schoenendoos dient voor het verzamelen van papieren van de belastingdienst, het pensioen, verzekeringen enzovoorts. Maar in welke schoenendoos zit dat nou allemaal? En is dat nou wel zo overzichtelijk en compleet, of is die doos een verzameling oude, losse papieren?

Schoenendoos wordt verzamelordner

Het ‘schoenendoos project’ is voortgekomen uit een initiatief van KBO Etten. De gemeente Etten-Leur is door hen benaderd om tabbladen voor een map te ontwikkelen die het ouderen gemakkelijker maakt hun administratie te ordenen. We hebben hieraan gehoor gegeven met een duidelijk gezamenlijk doel: Het bewaren van alle papieren over inkomen, uitkeringen, toeslagen, wonen, verzekeringen, abonnementen enzovoorts, gemakkelijker maken. Bij elkaar én overzichtelijk.


De ‘schoenendoos van nu’ is een ordner (map) geworden, waarin met de gemakkelijke en duidelijk tabbladen waar op staat wat je moet bewaren en waarom. Dat initiatief is natuurlijk ontstaan om het gemakkelijker te maken voor ouderen, maar geldt ook voor kinderen, kleinkinderen, buren, mantelzorgers, wijkzuster, de wijkverpleegkundige en/of de personen die helpen bij de belastingaangifte. En het is erg belangrijk om over de juiste informatie te beschikken. Zeker in gevallen van vergeetachtigheid, bij ongevallen, ziektes of - nog erger - verlies van personen. Op de tabbladen van de ‘moderne schoenendoos’ in ordnervorm wordt bijvoorbeeld ook duidelijk aangeven wat bij elkaar hoort en wat wel of níet bewaard hoeft te worden.

Tabbladen voor de map te downloaden
De tabbladen zijn hier te downloaden. Zo kan iedereen deze op eigen initiatief gebruiken in een eigen map of ordner. Kinderen, kleinkinderen of mantelzorgers kunnen helpen met het printen van deze tabbladen. Ook leggen we de komende weken een aantal sets weg bij de receptie van het stadskantoor van de gemeente en bij wijkgebouw De Linde, zodat ze daar opgehaald kunnen worden voor gebruik in een eigen ordner. De cliëntondersteuners vanuit de schuldhulpsanering en Wmo zullen in sommige gevallen complete mappen achterlaten bij ouderen. Dat doen zij in de gevallen waar er ook begeleiding en opvolging is. Het is namelijk heel belangrijk dat de map niet alleen wordt afgegeven, maar dat er ook extra ondersteuning plaatsvindt om de administratie daadwerkelijk te ordenen, bijvoorbeeld door middel van schuldhulpverlening.